www.drsoroush.com

 

عبدالکريم سروش

 
     
 

بازگشت به صفحه اصلی 

 خرداد 1389

 

 

سروش:

 فرمان 'هبوط' آیت الله خامنه ای صادر شده است

 

 

 

 

عبدالکریم سروش متفکر دینی و از منتقدان حکومت ایران طی نامه صریحی به آیت الله خامنه ای گفته است نطق و منطقش "خشکیده" و بهتر است خود "ردای نا باندام ریاست را از تن بیرون کند" و به مسجد کرامت مشهد که پیش از انقلاب به آن رفت و آمد داشته بازگردد.

وی افزوده در غیراینصورت باید مجلس خبرگان که او اعضای آن را "خفتگان" و "سردمزاجان گرمخانه" خوانده بیدار شوند و رهبری را عزل کنند.

آقای سروش خطاب به آیت الله خامنه ای نوشته با خوردن میوه ممنوعه ولایت چون آدم "برهنه و بی پناه" در بهشت ایستاده است: ""ای رهبر معظم!" فرمان هبوط صادر شده و از آسمان به زمین رسیده است. بهشت ولایت دیگر جای شما نیست. صدای آدمیان صدای خداست. آیا صدای خدا را نمی شنوید؟"

وی در این نامه تحت عنوان "فتور در قوه ناطقه و (عاقله؟)" با اشاره به سخنرانی چهاردهم خرداد آیت الله خامنه ای گفته است رهبر کنونی ایران که زمانی از همه سخنوران پیشی گرفته بود این بار "نه خوب سخن می گفت نه سخن خوب می گفت. نه به نقل وفا می کرد نه به عقل. ناطقه و عاقله گویی با هم خفته بودند."

آیت الله خامنه ای در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی شرایط کنونی را با وضعیت دوران حضرت علی امام اول شیعیان مقایسه کرد که به گفته او نزدیکترین یاران پیامبر اسلام به روی او شمشیر گشودند.

او به رهبران مخالف دولت هشدار داد که صرفنظر از پیشینه آنها و نزدیکیشان به رهبر پیشین انقلاب با "انحراف" آنها برخورد خواهد شد.

عبدالکریم سروش که در خارج از ایران اقامت دارد در نامه خود گفته است آیت الله خامنه ای با "کبر تمام" نزدیکی و دوری به خود را معیار حق و باطل تعریف کرده تا "بدین حیله آب رفته مشروعیت را به جوی خشکیده ولایت بازگرداند."

"شریعتی غرب ندیده"

وی خطاب به رهبر ایران گفته است: "وقتی بر سر کار آمدید، در خیال، شریعتی غرب ندیده ای را می دیدم که عنان سیاست را به دست گرفته است. فقه و فلسفه نمی داند، به عوض اهل تاریخ و هنر و بلاغت است. گفتم همین نیکوست. فقیهان و فیلسوفان غالبا تاریخ نمی دانند و لذا به قول ابن خلدون نا اهل ترین کسان برای ریاست اند."

آقای سروش افزود اما در سخنرانی اخیر "معلوم شد که نه فقط فقه و فلسفه و تفسیر کم می داند، تاریخ را هم کج می خواند. سخن را هم به اسلوب بلاغت نمی راند."

او گفت جامه رهبری را برای آیت الله خامنه ای نبریده اند: "روح خسته و خواب آلود تاریخ در نیمه شبی تاریک، کلید این ملک را نا سنجیده به دست شما داده است."

در ادامه این نامه آیت الله خامنه ای خیال اندیش خوانده شده که برای منتقدانش جرم های ناموسی و جاسوسی می برد و خطاب به او گفته است: "مداحان را می خرید، نقادان را می درید و رقیبان را سر می برید."

"استرداد ارتداد"

عبدالکریم سروش سپس به گزارش های ضد و نقیض اخیر مبنی بر حکم ارتدادش اشاره کرد.

روزنامه کیهان چندی پیش به نقل از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خبری درباره حکم ارتداد عبدالکریم سروش منتشر کرد که بلافاصله تکذیب شد.

به نوشته عبدالکریم سروش این "استرداد ارتداد" به دستور دفتر رهبری و اقدامی سیاسی بوده نه عدالتخواهانه زیرا او صدور چنین احکامی را تنها در حوزه اختیارات خود می داند.

او گفته است از چنین اتهامی هراسی نداشته زیرا "ایمان خود را از عارفان" گرفته است نه فقیهان.

وی در پایان این نامه به آیت الله خامنه ای هشدار داده که افرادی را به دور خود جمع کرده که کار را از دست او نیز بیرون خواهند آورد و "عمامه ولایت" را از سر او خواهند ربود.

 

 

 

منبع

 

 

بازگشت به درباره دکتر سروش