www.drsoroush.com

 

 
     
 

Ґ ی 

1391

 

 

ی Ԑ یϐ Ϙ

 

 

ی

 

 

30 ی ی ی ی ی Ϙ . ی ی ی ی . ی ی ی ی ی Ϙ ʘ . ی ی ی ی ی ی Ԑ ی . ی ی Ϙ ی یی ی Ԑ ی ی . " " ی ی ی 60 61 Ԙی ی Ԑ ی ی ی ی Ԑ ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی یی ی ی ی ی .
" ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ݘ ی ی ی ی ی ݘ Șی." ( 191 ǁ 66 13"
" ی ی ݘی ی ی ی ی ی ی ݘ ی ی ی ی ی ی ی ی" ( )
" ی ݘ ی ی ی ی ی ی ی ی " ( 194 )
" ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی. " ( )
ی ی ی ی ی ی یی ی ʘ ϡ یی ی ی ی ی . ی ی یی ی ی ی ی" ( )
" ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی - ی ی . ی ی یی ی ی ی یی یی ی ی ی . ی ی ی ی Șی: یی ی ی ǘ یی ی ی یی ی ی ی ی ی یѺ ی ی ǘ یی ی ی ی " ( 199 ) " ی ی ی ϡ ی . ی ی . ǐ ی ی ی یی ی ی ی ی- ی ی ی ... ی ." ( )
" ی ی ݘ یی ی " ی " ی Ȑی ی. ( 206 )
" ی ی ی ی ی ی ݘ ی . ی : ی " " . ǐ ی ی ی ی یѡ ی ʺ ǐ ی ی ی ی ϡ ی ی یی ی ϡ ی ݘ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ѐ ی ... Ș ی ی یی ی ݘ ی ݘ ی ی ی ی ی ϡ ی ی . ݘ ی ی ی ی ی ی " ( 209 ).

" ی ی ی с یی ی یی . ی ی ی ی ی ی ʘ ی" ( 210 )
" ی ی ی ی ی ݘ ی ی ی ʘ ی ی ی ی ی " ( 216 )
" ی ی ی " ( 217 )
" ی ی ی ی ی . ی ی Ȑیی ی ی Ȑیی ی ... ی ییی یی ی ی ی ی. " ( 221 )
" Ԑ ی ی ی یی ی Ԑی ی ی ی ی ی . یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ͘ ی ی ی . " ( 227 )

 

 

 

 

 

 

بازگشت به دکتر سروش