www.drsoroush.com

 

عبدالکريم سروش

 
     
 

بازگشت به صفحه اصلی 

دی  1388

 

 

 

سروش از امکان حضور غيرمومنان، ليبرال ها و سوسياليست ها زير پرچم جريان فتنه خبر داد

 

 

 

 

به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، سروش اين مطلب را در مصاحبه اي با روزنامه آمريکايي کريستين ساينس مانيتور در خصوص بيانيه امضا شده توسط پنج تن از فعالان سياسي خارج از کشور بيان کرد.
اين مصاحبه توسط "رابين رايت" خبرنگار ديپلماتيک اسبق روزنامه واشنگتن پست و نويسنده چهار کتاب راجع به ايران که آنها را از سال 1973 تاکنون به چاپ رسانده، انجام شده است. رابين رايت هم اکنون يکي از مسئولان ارشد موسسه "صلح " واشنگتن است.
سروش در اين مصاحبه در مورد علت انتشار بيانيه مذکور به خبرنگار کريستين ساينس مانيتور اينگونه توضيح مي دهد: "جنبش سبز هم اکنون به هفتمين ماه خود رسيده است. من و دوستانم از نزديک همه رخدادهاي آن را از طريق دوستانمان در ايران پيگيري مي کنيم . بعد از تظاهرات عاشورا ما واقعا به اين نتيجه رسيديم که نقطه عطف جنبش فرا رسيده، چرا که رژيم واقعا تصميم جدي براي در هم کوبيدن جنبش سبز گرفته است."
وي براي اثبات ادعاي خود به خبر کذب و تصاوير جعلي عبور خودروي پليس از روي يک نفر در روز عاشورا اشاره کرد و گفت: "نمونه تکان دهنده آن، حادثه دلخراش عبور خودروي پليس رژيم از روي يکي از تظاهرکنندگان در روز عاشورا بود. اين حادثه تکان دهنده و دلخراش حامل پيامي جدي براي همه تظاهر کنندگان، مدافعان و طرفداران جنبش سبز است، با اين مضمون که رژيم عزم جدي براي سرکوبي بي رحمانه آن را دارد."
وي ادامه داد: "دوستانمان از ما راجع به مطالبات واقعي جنبش سوال مي کنند و مي گويند جنبش مانند يک صحنه اتفاقي است که ناگهان بر روي پرده ظاهر مي شود و هيچ طرح و برنامه مشخصي ندارد. انتخابات نقطه آغاز جنبش بود. جنبش در اين مدت به مرور متحول شده است. در مسير اين تکامل مطالبات آن هم ظاهر گشته، اما هنوز معلوم نيست چه چيزي در ذهن رهبران جنبش مي گذرد."
سروش ادامه مي دهد: "ما پنج نفر امضا کننده اين بيانيه از آن روي که نزديکي کافي با رهبران جنبش شامل ميرحسين موسوي، مهدي کروبي و محمد خاتمي داريم و به مطالبات آنها واقفيم، چاره را در آن ديديم که پيش نويس مانيفست يا بيانيه اي را راجع به جنبش سبز تنظيم کنيم. بر اين مبنا شروع به تدوين بيانيه کرديم. به دنبال آن، بيانيه موسوي صادر شد. از آنجايي که ما در خارج از کشور زندگي مي کنيم و هراسي از اين که حکومت به سراغمان بيايد، نداريم و به خوبي هم از نقطه نظرات مردممان با خبريم، تصميم گرفتيم که بيانيه مختص به خود را منتشر سازيم تا روشن شود که اهداف موسوي و آرمان هاي جنبش سبز چيست."
سروش در پاسخ به اين سوال که آيا مانيفست منعکس کننده نقطه نظرات رهبران يا هواداران جنبش است، با تاييد تلويحي ادعاي مخالفان جريان فتنه مبني بر سنگر گرفتن برخي افراد در زير اين پرچم براي براندازي نظام ديني و رفتارهاي ضدديني گفت: "جنبش سبز يک جنبش پلوراليست (جمع گرا) است که همه اعم از مومنان و غيرمومنان و سوسياليست ها و ليبرال ها را در بر مي گيرد. جنبش سبز همه نوع تفکر در زندگي بشر را شامل مي شود و ما سعي مي کنيم که در همه اين تنوع نقطه نظرات به يک نقطه نظر مشترک برسيم. البته مي دانيم که مطالبات گنجانده شده در سايه جنبش سبز بسيار گسترده تر از آنهايي است که در بيانيه مطرح شده است."
وي افزود: "ممکن است در مرحله بعد، مساله نوشتن قانون اساسي جديد مطرح شود. اما براي برهه کنوني رهبران جنبش تمايل دارند که فعاليتشان در چارچوب قانون اساسي باشد و ما هم مراقبيم که از محدوده آن تجاوز نکنيم."
سروش تاکيد کرد: "يکي از پيشنهادهاي ما در واقع عبور از خط قرمزهاي رژيم است و آن پيشنهاد انتخابي شدن رئيس قوه قضائيه است که در زمان حاضر توسط رهبر ايران منصوب مي شود. اين موضوع پيشنهاد من بود. اگر قانون اساسي اصلاح شود، در آن شرايط رييس قوه قضاييه هم انتخابي خواهد شد.
وي متذکر شد که غالب نکات مطرح شده در بيانيه منعکس کننده ديدگاه هاي رهبران جنبش است.
سروش در پاسخ به سوالي در مورد اينکه آيا مانيفست امضا شده تاثيري در ايجاد تغييرات فاحش در رژيم ايران خواهد داشت يا نه، چنين پاسخ داد: "اين مانيفست اهداف و آرمان هاي جنبش را روشن تر و آن را با وضوح و جزييات بهتري تبيين کرده است. در اين مرحله از پيشرفت جنبش تنظيم اين مانيفست ضروري بود."
وي در ادامه با بيان اين ادعا که من سالهاست که فرياد مي زنم انقلاب ايران فاقد يک تئوري است، انقلاب اسلامي مردم ايران عليه رژيم طاغوت را يک تئوري منفي خواند و گفت: زماني عليه شاه انقلاب شد که اين يک تئوري منفي بود نه مثبت. من اصرار داشتم که اگر قرار است جنبش ديگري به راه افتد، بايد بر مبناي يک تئوري صحيح و اصولي استوار باشد. مردم بايد بدانند که واقعا چه مي خواهند، نه اينکه چه نمي خواهند. بر اين اصل ما بر آنيم تا هرچند بسيار محقرانه يک تئوري براي جنبش تبيين کنيم. اهداف و آرمان ها برمبناي تئوري ها و بنيان ها پايه گذاري مي شوند. ما هنوز تئوريهايمان را به اين نقطه نرسانده ايم، اما اين تئوري ها مبين نکات روشني اند که با چشمان مسلح رژيم قابل رويت نيستند."
سروش در مورد گام بعدي جنبش موسوم به اصلاحات گفت: "هيچ کس نمي داند. انواع فريادها وجود دارد که رهبران جنبش بايد صداي آنها را به گوش رهبران ايران برسانند، اما اين کار هرگز اتفاق نخواهد افتاد. هر دو طرف خود را آماده مذاکراتي جدي کرده اند. اين مي تواند گام بعدي باشد. ممکن است "اکبر هاشمي رفسنجاني" رئيس جمهور اسبق گام آغاز مذاکرات را براي آشتي ملي بردارد."
سروش در پاسخ به سوال خبرنگار کريستين ساينس مانتيتور که ادعاي عزم دولت براي سرکوب تند و شديد جريان سبز تا محو آن را مطرح کرد، اظهار داشت: "من فکر نمي کنم که رژيم موفق به محو جنبش شود. اين جنبش محصول جنبش اصلاحات است که مورد ظلم و سرکوب واقع شد. "محمود احمدي نژاد" همه تلاشش را کرد تا همه انواع جنبش هاي اصلاح طلب را از ميان بردارد و دوره اي جديد از حاکميت را بنا نهد. اما رژيم نمي تواند اين جنبش را آتش بزند. حال ما با جنبش سبزي رو به رو هستيم که اوج جنبش اصلاحات است و اين دوره اي جديد است."
وي افزود: "اميدوارم دولت اين واقعيت را درک کند که چاره اي جز مذاکره با جنبش سبز ندارد و بايد براي آنکه مذاکرات نتيجه بخش باشد، چيزي را قرباني کند. خدا نکند که موج جديدي از خشونت ها راه بيفتد که هم براي جنبش و هم براي کشور مضر است."
خبرنگار از سروش در مورد اينکه آيا سازش رضايت خاطر اصلاح طلبان را فراهم خواهد ساخت يا خير، سوال کرد و سروش در پاسخ گفت: "سازش يک مفهوم منفي ضمني دارد. اما حتي اگر يکي از مطالبات جنبش هم برآورده شود، مثلا پيشنهاد آزادي مطبوعات، همين براي تغيير چشمگير و موثر صحنه سياسي و فضاي حاکم بر کشور کافي است."
کريستين ساينس مانيتور در پايان اين مصاحبه در مورد بيانيه مزبور مختصرا چنين توضيح مي دهد: پنج امضا کننده اين مانيفست که همه از ايرانيان در تبعيد هستند، شامل "عبدالکريم سروش"، "محسن کديور" روحاني مخالف، "عطاء الله مهاجراني" وزير فرهنگ و ارشاد سابق، "اکبر گنجي" خبرنگار و "عبدالعلي بازرگان" انديشمند اسلامي و پسر اولين نخست وزير انقلاب ايران هستند.
گفتني است بيانيه موسوم به بيانيه پنج روشنفکر ايراني هفته گذشته و دو روز پس از انتشار آخرين بيانيه ميرحسين موسوي منتشر شد. شايد مهمترين ويژگي امضاکنندگان اين نامه انديشه هاي ضدشيعي امضاکنندگان آن بود.
عبدالکريم سروش و اکبر گنجي از مدعيان بشري بودن قرآن کريم، عبدالعلي بازرگان داراي گرايش هاي شبه وهابي و حاوي خدشه در انديشه هاي شيعي و به ويژه وجود امام زمان (عج)، محسن کديور داراي نظريه خدشه در صمت ائمه اطهار(ع) هستند.
گنجي همچنين منکر وجود امام زمان(عج) است.

 

 

 

     منبع

 

بازگشت به اّرشيو خبرها