www.drsoroush.com

 

 
     
 

Ґ ی 

ی  1388

 

 

ی:

یی ʡ ݘ یی

 

 

ی Ԑ ی ی : ی Ϙ ԡ ی یʝی یѐ ݘی یی یی یی ی (21/2/88 ی) ی " ی ی ی ". Ϙ یی ی ј یی یی ی ی ۀ ی Øی ی ی ی ѐ ݘی ی. ی یی ی ی ی یʝیی ی ی یی ی ی ی ی. ی䝘 ی ی ۀ ǘ ی ی ֝ ی ݘی ی ی . ی ی ی یϐ ی ی ی. ی ی ی ی Ԙ ޝی ی ͝ ی ی ی ی ϻ.

ی : یی Ϙ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ј یϡ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ǘی ی㺝 یی یی ی یی ی Ԙی یی یی ͝ - јʡ ی ی ی ҡ ѐ ϐی ی ی یی ی یی ی ϐی - ی ی - ی 88 - ی Ȑ یی ݘی ی ی ی ǘ ǐ ݘی یی ی ی ی ϻ.

ی И یی ی ی : ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ۀ ی ی ( ی) ј ʝ ϡ ی یی یی یی یی . ی ǘی یی ی ی ی یی ی ͝ ȝ ی ی ͝ ی ی ی Ԙ . ی ی ی ی یʝ ی 7 ی یی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ͝ ی ی یی یی ϻ.

ی : یی ǐэ ͝ی ǘی یی ی ͝ی ( ی) ی یی ی. یی ی䝐 ی ی ǘی ی ی ی ی ͘ ͘ی یϻ.

ی ی : ی یی یی ی یی ی ی ͝ی ǘی ی. ی ۀ ی ʁۀ ی ی ی ǐ ی ی ی ۀ ی ی ϡ یی ی. ی ۀ ی ی ͝ ی ی ی ی ی ی ی. ۀ ی ی ی ی ݘی ی یی یԝԺ ݘ یی ی ی ی ی یی یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی . یی یی ی ǘ ͝ .

ی ی Ϙ ی ی ی ј ی㻡 : ی䝘 Ϙ ی ی ی ј ی ی ј ی. یی ǐ ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ڝی یی ی ی ی ی . Șی ی ǐ ݘی ی ی یی ی . یی ی ی ی یی ی ȝ یی ی ی یی یی ԝ ی ی .

ی ی یݝ ی : ی ݘی یی ی ی ی ی ی ی ʡ ݘی یی ی ۀ . ی ی ԝی ی ی ԝ . ی ͝ ی ی ی ǘی Ϻ یی ی ϡ ی Ϻ ی . ی ԝی .

ی : ی ݘی یی یی ی ی ی ی یی ی . ی ی ی یی ی ݘی ʘ ی. ی Ԙی Ͽ یی ی یی ی ی ݘی یی (ی ی. ی ی ی ی ی یǝ ی ). ی ی ی ی Ԙی ی ݘی یی Øی . ی ͝ی یی یϡ ی ݘ ییϿ ݘی یی ی ی ʿ ݘی یی ی Ԑ ی یی .

ی јی ј : ǐ ی یی ی ݘ ݘ یی ( ی ی ی ) ی ݘی یی ی ی䝐 Ԙ ی ݘی ی . ی ی Ͽ ی ی ی یی ی ی ی Ͽ یی یѻ یی ی ی ی .

ی ی ǘی : ی ݘی یی 15 ی یی یی . یی ی ی ی: یی ݘ ǐی ی یی . ی ݘی یی ی ی ی ی . ی ( ی ǐ) ی . یی ی ( ѐ ݘی ݘی یی) ی ۀ یۀ یی ی یϡ ی ی ی ی ی ѐ ݘی یی ی. یی ی ی ی ی . ی䝘 ی ݘ یی ی ی ی یی ی ی. ݘی ی ԝݘ ی ی. ݘی یی ʻ ی یی ی . ی ݘی یی ی ی یی ݘی یی ی 捘 ݘ یی یی .

 

 

 

     

 

بازگشت به اّرشيو خبرها