www.drsoroush.com

 

عبدالکريم سروش

 
     
 

بازگشت به صفحه اصلی 

اردیبهشت  1388

 

 

 

ميرحسين موسوی:

زمان انقلاب فرهنگي نخست وزير نبودم  

 

 

 

ميرحسين موسوي در پاسخ به سوالي در مورد نقش خود در انقلاب فرهنگي در ابتداي انقلاب فقط يک پاسخ کوتاه داد و اين آن بود که من در زمان انقلاب فرهنگي هيچ مسووليتي نداشتم و هنوز نخست وزير نشده بودم اما در آن دوران با توجه به شرايط کشور و دستور حضرت امام افرادي چون شهيد باهنر، شمس آل احمد، سروش و تعدادي ديگر مامور اين مساله شدند. وي در واکنش به سوال دانشجويان در اين زمينه تاکيد کرد؛ سوالات شما به عنوان يک دانشجو بايد دقيق و مبتني بر واقعيات تاريخي باشد اما به هر صورت من واقعاً ارتباط موضوع انقلاب فرهنگي با خودم را حس نکردم و در اين باره هيچ سند و مدرکي هم وجود ندارد. نامزد دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري از دانشجويان خواست با مطالعه دقيق تاريخ انقلاب با کتاب ها و نوشته هاي حضرت امام(ره) شخصيت ايشان را معرفي کنند. به گزارش ايسنا همچنين ميرحسين موسوي در کنفرانس مطبوعاتي در زنجان با بيان اين مطلب اظهار داشت؛ «اين کارها بادوام و پايدار نيست و مطمئناً اشتغال هم ايجاد نخواهد کرد و قطعاً آثار مخربي براي مردم ايجاد مي کند.»

ميرحسين موسوي که در ادامه سفرهاي استاني خود به زنجان رفته بود، اظهار داشت؛ «در دوران اول انقلاب براي آنکه اشتغال ايجاد کنيم جهاد سازندگي را به راه انداختيم و به وسيله اين روش و حمايت هايي که از روستاييان کرديم، موجب رونق کار و اشتغال و توليد شديم.»

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام بار ديگر سياست خارجي دولت نهم را زير سوال برد و گفت؛ «سياست خارجي بايد بر اساس اصول و منافع ملي ايجاد شود. در داخل هر کشوري مجموعه يي از افراد کارشناس و متخصص و کاردان هستند که با حضور در مجامع و کشورهاي مختلف، نظريات و پيشنهادات خوبي دارند که در سياست هاي خارجي بايد از نظريات کارشناسي آنها استفاده کرد.» وي تصريح کرد؛ «سياست هاي خارجي بايد طوري انتخاب شود تا در درازمدت بتوانيم به نتايج خوبي برسيم. چگونه است که با اتخاذ يک سياست واحد در قبال دولت هاي برادر لبنان و فلسطين توانسته ايم به نتايج خوبي برسيم، اما در قبال کشورهاي اروپايي نمي توانيم به نتيجه برسيم؟ اين امر مستلزم آن است که در سطح بين المللي و سياست خارجي نگاه به منطقه، اهداف درازمدت و اتفاقات جديد را که هر لحظه در جهان اتفاق مي افتد، سرمشق کار خود قرار دهيم.» موسوي درباره برنامه هاي اقتصادي خود نيز گفت؛ «حمايت از اقتصاد و توليد ملي در سرلوحه کارهاي اقتصادي قرار دارد و اعتقاد داريم براي حمايت از توليد بايد از يک اقتصاد بومي استفاده کنيم.»

ميرحسين موسوي عدم شفافيت را بار ديگر عامل فساد اقتصادي عنوان و تصريح کرد؛ «گاه بودجه هايي که به مجلس فرستاده مي شود، حساب سازي زيادي دارد، به گونه يي که طبق گفته کارشناسان 40 هزار ميليارد تومان کسري پنهان در بودجه امسال وجود دارد.» موسوي با ذکر اين نکته که بنده به جاي پنهان کاري به شفافيت سازي خواهم پرداخت، افزود؛ «بنده توزيع پول را سازنده نمي دانم، بلکه احتياج داريم نظام تامين اجتماعي مان را توسعه دهيم و با انجام پروژه هايي بزرگ و سازنده در کشور، موجب رشد و رونق و آباداني شويم.» عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود NGOها را ضروري دانست و افزود؛ «يکي از روش هايي که امکان نفس کشيدن جامعه را فراهم آورده و بار دولت را سبک مي کند، NGO ها هستند که فعاليت آنها موجب قوي و مدرن شدن جامعه مي شود. نبايد از تشکيل شدن و قدرت گرفتن NGO ها بترسيم، بلکه به اين مساله واقف شويم که اين NGO ها ريشه در فرهنگ و تاريخ ايران اسلامي مان دارد و با به وجود آوردن قوانين، موجب قوت گرفتن اين NGO ها در جامعه شويم.» وي واردات بي رويه را عامل آسيب به کشاورزي قلمداد کرد و گفت؛ «کشوري که از توليد ملي و نيروي کار حمايت نکند، در اداره خود با مشکل مواجه مي شود. بنابراين اگر سهام شرکت روي زنجان از 1400 به 200 تومان مي رسد، ضعف از مردم نيست، ضعف از دولت است.» نخست وزير دوران دفاع مقدس قانون گريزي را مشکل دولت نهم دانست و افزود؛ «هيچ نابغه يي را نمي شناسم که بتواند خود را جاي همه ملت بگذارد و تصميم بگيرد. چنين فردي اگر هم باشد حتماً شکست خواهد خورد. تمام اين شوراها و دستگاه هاي تصميم گيري براي به سمت عقلانيت بردن کشور است، اما متاسفانه گفته مي شود سازمان مديريت و برنامه ريزي را منحل کرديم چون امريکايي ها آن را ايجاد کرده اند.»

همچنين ميرحسين موسوي در جمع مردم زنجان در مسجد جامع اين شهر وجود قوميت هاي متفاوت را در کشور يک فرصت دانست و گفت؛ «همه زبان ها و قوميت ها براي ما فرصت است ولي وقتي به اين مسائل نگاه امنيتي مي کنيم، مشکل پيدا خواهيم کرد و توان حرکت در سطح جهان را از دست مي دهيم. متاسفانه ما حساسيت لازم در زمينه هويت ايراني خود را نداريم چرا که اگر داشتيم به دنبال عظمت همه نقاط ايران مي بوديم.» نخست وزير دوران دفاع مقدس که به زبان ترکي سخن مي گفت، از ضرب المثل ترکي بهره گرفت و از فقدان کارشناسي انتقاد کرد و اظهار داشت؛ «ما امروز در زمينه هاي مختلف از جمله قانون اساسي، قانون بودجه و قوانيني که ما را ملزم مي کند از عقل جمعي استفاده کنيم، شاهد قانو ن گريزي هستيم. همه چيز را همگان دانند.

اين نظام ايجاد شده است تا از طريق قانون و عقل جمعي اداره شود ولي متاسفانه تمام شوراهايي را که تصميمات را عقلاني مي کند، ويران کرده ايم.» اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه کرد؛ من هيچ نابغه يي را نمي شناسم که بتواند خود را جاي همه ملت بگذارد و تصميم بگيرد؛ حتماً شکست مي خورد. تمام اين شوراها و دستگاه هاي تصميم گيري براي اين است که کشور به سمت عقلانيت برود.

متاسفانه امروز گفته مي شود به اين دليل سازمان مديريت و برنامه ريزي را منحل کرديم که امريکايي ها آن را ايجاد کردند. من هم مي گويم ارتش ما را رضاشاه ايجاد کرده است ولي نظام جمهوري اسلامي همه اينها را امضا کرده و امام (ره) در اول انقلاب از ارتش حمايت و دفاع کرده است. موسوي همچنين اظهار کرد؛ در قرن بيست ويکم مي بينيم سازماني را که به ما قدرت مي دهد از عقل جمعي استفاده کنيم و از ما سوال مي کند اين دلارهاي فراوان را کجا خرج کرده ايد، در يک شب منحل کرديم. من اهميت اين شوراها را در دوران دفاع مقدس درک کردم و روي آن ايستادم آن وقت مي بينم که در يک نشست و برخاست همه اينها را منحل کردند.

من حس کردم اگر قرار است دولت در برابر مجلس بايستد و قانون را اجرا نکند و هشت سال اين مساله ادامه پيدا کند، تبديل به يک عادت مي شود و آن وقت هر چيزي در اين کشور امکان پذير است.

 

 

 

     منبع

 

بازگشت به اّرشيو خبرها