www.drsoroush.com

 

عبدالکريم سروش

 
     
 

بازگشت به صفحه اصلی 

اردیبهشت  1388

 

 

 

مهدی کروبی:

سروش يک شخصيت دانشگاهي و علمي است

 

 

 

مهدي کروبي خواستار تشکيل دادگاه براي رسيدگي به پرونده تخلف نفت اردبيل شد. به گزارش سحام نيوز مهدي کروبي در سفر خود به استان اردبيل هنگامي که در برابر سوال يکي از دانشجويان بسيجي قرار گرفت که چرا کرباسچي را با آن سابقه نامطلوب مديريتي در شهرداري تهران به عنوان رئيس ستاد انتخاباتي انتخاب کرديد در پاسخ فقط يک درخواست کرد و آن اين بود که همچنان که دادگاه کرباسچي از تلويزيون پخش شد بهتر است ماجراي تخلف در فروش پرونده نفت اردبيل از طريق دادگاه هاي علني و عمومي مورد رسيدگي قرار گيرد و مردم از طريق تلويزيون در جريان آن دادگاه قرار گيرند. البته خطاب مهدي کروبي به پرونده تخلف نفت اردبيل، بيشتر متوجه صادق محصولي بود و سابقه اين پرونده به زمان استانداري احمدي نژاد در اردبيل برمي گردد. اما در پاسخ به اين سوال، مهدي کروبي نکته ديگري را نيز اضافه کرد. مهدي کروبي در پاسخ به اين مساله گفت؛ اگر آقاي کرباسچي از آقاي ري شهري يا ناطق نوري حمايت مي کرد هرگز دچار اين مشکل نمي شد چون آن دادگاه يک دادگاه سياسي بود. مهدي کروبي در جمع مردم اردبيل با بيان اينکه شما مردم خدمتگزاران خود را در اين 30 سال انقلاب شناخته ايد، اظهار داشت؛ تا به مطلبي و برنامه يي اعتقاد پيدا نکنم، آن را عنوان نمي کنم و تاکنون حرفي را که تنها براي تبليغات و نه براي عمل به آن باشد، بيان نکرده ام. حتي بنايم اين بوده است که اگر وعده يي داده ام و نتوانسته ام آن را عملي کنم، صريح و شفاف به مردم بگويم که مانع عملي شدن آن وعده چه بوده است تا از اين طريق هرگز به مردم دروغ نگفته باشم. مهدي کروبي با تاکيد بر اينکه در صورت پيروزي دو کار مهم انجام خواهيم داد، گفت؛ اولين کار، متوقف کردن روند کنوني است و دومين کار نيز اجراي طرح هاي کارشناسي شده براي بهبود اوضاع معيشتي و ديگر مشکلات جامعه است. وي افزود؛ در صورت پيروزي در وهله اول گزارشي منصفانه و بدون غرض ورزي از وضعيت کنوني دولت و کشور به مردم ارائه خواهيم داد. پس از پايان صحبت هاي کروبي، نماينده تشکل جامعه اسلامي دانشگاه پشت تريبون قرار گرفت و انتقاداتي را به مهدي کروبي وارد کرد. وي از مهدي کروبي پرسيد جايگاه ملي - مذهبي ها در دولت احتمالي شما کجا خواهد بود يا اينکه جايگاه فردي مانند عطاء الله مهاجراني که زماني مسائلي درباره او مطرح مي شد، در دولت احتمالي که شما چيست؟ وي به حمايت مهدي کروبي نسبت به دانشگاه آزاد معترض بود و خطاب به وي گفت چرا از مديريت غيرقانوني دانشگاه آزاد حمايت مي کنيد، دانشگاهي که اکنون به قدرتي تبديل شده و از ارزش ها فاصله گرفته است؟ اين دانشجو به حضور مهدي کروبي در بنياد شهيد نيز اشاره کرد و مدعي شد به علت مسائل مالي اطرافيان وي او را از اين نهاد برکنار کرده اند. همچنين او از مهدي کروبي خواست از حمايت دکتر سروش از خود تبرئه کند و آن را تکذيب کند و حتي به اعلام حمايت کروبي از موسويان مذاکره کننده سابق هسته يي نيز انتقاد کرد.

مهدي کروبي براي پاسخگويي به سوالات وي ابتدا به دفاع از دکتر سروش پرداخت. وي گفت؛ من يک روحاني هستم و هميشه حرف هايم را صريح زده ام. آدمي نيستم که در يک مقطعي در عرصه نبوده و غايب باشم. حتي زماني که در مجلس حضور نداشته ام، همواره حرف مي زدم و داعيه داشتم اگر حادثه يي در کشور رخ مي دهد، من به عنوان يک عضو کوچک اين نظام درباره آن اظهارنظر کنم. حتي وقتي زماني نماز را در خيابان ها مي خواندند و اين باب شده بود که در پارک ها دعاي کميل خوانده مي شد، من در يک سخنراني اعلام کردم نمي شود اسلام را بي آبرو کرد و در خيابان نماز خواند يا اينکه در سال 72 وقتي که در انزوا قرار داشتيم، عباس عبدي را دستگير کردند، من همدان بودم، ولي درباره اين موضوع اظهارنظر کرده و از او تجليل کردم و گفتم اگر سوالاتي درباره روزنامه سلام وجود دارد، لازم نيست او را بازداشت کنند. حتي زماني که در عرصه هاي مختلف انتخابات عده يي انتخابات را تحريم کردند، من گفتم شرکت مي کنم و اگر حقي از ما ضايع شود، اعتراض هم مي کنم و بنابراين همان طور که ديديد، در انتخابات خبرگان چهارم من تنها ماندم. وي با اشاره به شخصيت دکتر سروش گفت؛ سروش يک شخصيت دانشگاهي و علمي است و همه شما نسبت به سوابق ايشان آگاهيد، ايشان زماني به حکم امام (ره) و بزرگان انقلاب، عضو شوراي انقلاب اسلامي ايران بوده اند. شما که به استناد مطالبي به انتقاد از حمايت دکتر سروش از من مي پردازيد، اين را بگويم که مگر من مي خواهم با دکتر سروش بحث علمي کنم. مگر ايشان آمده گفته همه حرف ها و مواضع مرا قبول دارد. در اينجا بحثي از مباحث علمي نيست. يعني شما مي گوييد سروش حق ندارد بگويد به چه کسي راي دهيد؟ در اين جمهوري اسلامي که امام (ره) بنيانگذار آن بوده است، همه تلاش ما اين است که مردم را به حضور در انتخابات دعوت کنيم. کروبي خطاب به اين دانشجو گفت؛ چرا چنين سوالي را از اين شيخ مي کنيد. برويد به آقاياني اعتراض کنيد که دو نامه به روساي جمهور امريکا نوشتند و جوابي هم دريافت نکردند. وي در پاسخ به انتقادات اين دانشجو درباره حمايت کروبي از موسويان گفت؛ من وظيفه خود مي دانم از حقوق همه دفاع کنم. آقاي موسويان جزء گروه بنده نبوده است و خيلي شفاف و روشن و عريان بگويم زماني آقاي موسويان رئيس اداري تشکيلات مجلس بود که آقاي هاشمي ايشان را آورده بود. وقتي ما در مجلس سوم پيروز شديم، بدون اطلاع بنده و آقاي هاشمي، هيات رئيسه مجلس کار خوبي را انجام نداد و ايشان را برکنار کرد. در همان زمان آقاي هاشمي از من گله کرد. بنابراين اين را بگويم من با آقاي موسويان دوست و رفيق هستم، ولي ارتباط تشکيلاتي و غير تشکيلاتي با ايشان ندارم. وي افزود؛ ايشان زماني سفير بوده و در دوران آقاي خاتمي و هاشمي در مذاکرات حضور داشته، بنابراين آنها از او دفاع کرده اند. من زماني از مسوولان قضايي درباره اتهامات وارده به ايشان پرسيدم که آيا او جاسوسي کرده است و آنها اين را تکذيب کردند و گفتند نه. اگر من از عضو حزب خود دفاع کنم که هنر نکرده ام، من از کسي دفاع مي کنم که هيچ منافع مشترکي با او ندارم. وي با اشاره به مباحثي که اين دانشجو درباره مهاجراني مطرح کرد، گفت؛ نمي دانم اين سوال را اين دوست مان خودش مطرح کرده يا به او داده بودند، ولي من از اين سوال متاثر شدم. من هيچ گاه وارد حريم خانوادگي افراد نمي شوم و اين موضوعات ارتباطي به من ندارد. در کار سياسي و ملي مي گويم مردم پاي صندوق هاي راي بيايند. وي با اشاره به انتقاداتي که درباره مديريت وي در بنياد شهيد شده بود، گفت؛ اول مرداد 71 من از بنياد شهيد بيرون رفتم، اين دوست عزيزمان گفت که من را برکنار کردند. اتفاقاً بگويم مقام معظم رهبري نظرشان بر اين بود که من بمانم و همزمان عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هم باشم، ولي براي من شرايطي پيش آمده بود که نمي توانستم در آن شرايط خدماتي را انجام دهم، بنابراين گفتم عزتمندانه کنار مي روم و اين موثرتر است. اکنون شما نيز برويد از خانواده شهدا سوال کنيد که پس از مقام معظم رهبري، چه کسي بيشترين خدمات را درباره آنها انجام داده است. دبيرکل حزب اعتماد ملي همچنين از شخصيت و شجاعت اکبر اعلمي نماينده پيشين تبريز در مجلس تقدير کرده و با اشاره به کانديداتوري او در اين دوره از انتخابات رياست جمهوري براي اعلمي در ادامه فعاليت هاي خود آرزوي موفقيت کرد.

 

 

 

     منبع

 

بازگشت به اّرشيو خبرها