www.drsoroush.com

 

عبدالکريم سروش

 
     
 

بازگشت به صفحه اصلی 

 خرداد  1387

 

  آقای خاتمی و هماهنگی با صهیونیست ها و فراماسونرها

 

"محمد علی ابطحی"

 

آقای پیام فضلی نژاد جوانکی است که به ادعای کیهان قبلا جزو گروههای وابسته به دشمنان بود و چند سالی است که توبه کرده و در خدمت روزنامه کیهان قرار گرفته و ییهو پژوهشگر برجسته ای شده است. ایشان اخیراً در یک سخنرانی در قم بعد از کلی اتهام به آقای سروش، اعلام کرده است آقای خاتمی و خانم ابتکار در سال 1999 _ وقتی که آقای خاتمی رئیس جمهور بوده _ محرمانه، به طوری که هیچ کس نفهمیده، به کشور پرتغال رفته و در جلسه بیلدربرگ که فراماسونها و صهیونیست ها مسئول آن هستند رفته و طرح گفت و گوی تمدنها در آنجا طرح شده و بعد به سازمان ملل رفته و تصویب شده است.برای یک فرد تواب البته فرقی نمی کند به چه کسی و از چه جناحی دروغ ببندد زیرا هر طرف که خراب شود سود دشمنان کشور تضمین می شود ولی آیا دادستان و مقامات قضائی می دانند اگر در مورد نسبت دادن چنین اتهامات دروغی به کسی که رئیس جمهور کشور بوده بی توجه باشند، چه آینده ای برای همه رقم خواهد خورد و این مسائل به آقای خاتمی ختم نخواهد شد؟ وقتی ادعا می کنند رئیس جمهور کشور در زمان ریاست جمهوری اش برای هماهنگی با صهیونیست ها و فراماسونرها محرمانه و سری به پرتغال _ کشوری که تاکنون آقای خاتمی در طول عمرش به آن سفر نکرده است _ رفته و این حرفها را زده و در مدرسه معصومیه قم، وابسته به آقای مصباح این حرفها را می زنند و در سایتهای محافظه کار هم منتشر می کنند گمان میبرند که چهره ی آقای خاتمی را خراب می کنند. درحالیکه بیش از آقای خاتمی همه ی حاکمیت آسیب می بیند که یک تواب در مدرسه معصومیه راجع به رئیس جمهور 8 ساله اش چنین دروغهای وقیحانه ای را ادعا نماید. من اگر جای آقای خاتمی بودم به رغم این تهمت ها اعلام می کردم در کاندیداتوری برای ریاست جمهوری عزمم جدی تر شده تا بفهمند این روشهای ضد اخلاقی راه انصراف دادن او از کاندیداتوری نیست.
 

     منبع

 

بازگشت به اّرشيو خبرها