www.drsoroush.com

 

عبدالکريم سروش

 
     
 

بازگشت به صفحه اصلی 

 خرداد  1387

 

  توصیه به خاتمی برای مرزبندی با دكتر سروش

 

 

روزنامه «كیهان» در شماره دیروز خود با انتشار گزارشی از جلسه‌ای كه مدعی شده جمعی از اصلاح‌طلبان در آن حضور داشته‌اند، خبر از نگرانی آنها از تبعات سخنان اخیر دكتر عبدالكریم سروش درباره قرآن بر پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان داده است.
فارغ از صحت و سقم چنین خبری كه فاقد منبع و مرجع مشخصی است، در بخشی از خبر توصیه‌ای تهدیدگونه خطاب به آقای خاتمی مطرح شده است. «كیهان» در این بخش از خبر خود به نقل از یكی از حاضران در جلسه مورد ادعا خطاب به خاتمی نوشته: «آقای خاتمی كه رابطه رفاقت و آشنایی نزدیك با این دو نفر (سروش و شبستری) دارد، مناسب است كه به صراحت از آرای آنها درباره وجود خطا و خرافه در قرآن و بشری بودن كلام‌الله مجید، اعلام برائت كند». به نظر می‌رسد انتشار چنین اخباری در ادامه توصیه‌های اخیر در مورد پررنگ‌شدن مرزبندی نیروهای خط امامی و اصلاح‌طلبان با جریانات نواندیش و دگراندیش صورت می‌گیرد.
 

     منبع

 

بازگشت به اّرشيو خبرها