www.drsoroush.com

 

 
     
 

Ґ ی 

  14 ی 1388

 

Ϙ ԝ:

  ی ی یی

Ϙ ی ی ی

 ی یی һ

ی ̝ی یی 

 

ʘ ی ی ی یӻ ی ј ی ی ی 廡 ی ی یی һ ی ی ( ی) ј یی ی . Ϙ ی ی ݘ یی یی ی ی .

 

Ϙ ی ی ی یی ی ϡ یی ی ʿ

ی یی ی ی . ی ی یی ی ی یی.

ی یϡ ی ی ی یی 杅 ی ی یی ی ی یϡ ی یی ی ی ی ޡ ʡ ی یی ی ی Ԙ ی ی . یی ی ی ی ی .

ی ѝی ی ی ی ی یی . ǐ ی ی ی ی. ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی .


ی ی ی یی / ژӝ: ̝ی یی

یی یی ϡ یی ی ی ی . ی ی ی: ی ی ی ی .

یی ی ی ی ی ϡ ی ی Ԙ ی .

ی ȡ ی ی ی ی . ǡ ی ی ی ی . یی ی ی ی .

یی ی . یی ی Øی ی ی ی . ی ی ی ی . ی . یی ی ی ϡ Ϙ یی ϡ ی .

ی یی . یی یی ی ی ǎی ی ی. یϡ ی ی یی ی ی ی.

ی یی ی ی یی یی ی . ی ی ی. ی ی یی ی ʡ ی ی .


ی

ی ی ӡ ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ϡ :

ی ѝی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ یی ϐی ی ی ی ی ییϡ .

ی ی ی ی ی یی Ԙ ϡ ی ی ی یϡ ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ϐی ی ͘ ی ی ی ی .

ی ی ی ی یی ی ی یی Ԙ ϡ ی ݘ ی ی ی ی ͘ ی یی ϡ ی ی Ͽ

ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی یی ی䝘 ی ی یی ی ی ͘ ی ییی .

ی ی یی ʡ ی ی ϡ Ԙ ͘یی ی . Ԙی ͘ ی ی ی ѡ ی ی .

ی ی ʡ ی ی . э ǡ ی یی ی ی . ی ǝ یی ی ی ͘ ی.

ی ی یی ی䝘 ی ی ͘یی ی ی ی یی ی ی ی Ԙی ͘ ی ی ی ی .

یی ی ͘ ی ǐ ی υ

ی ی ی . ی ǐ ی ی ی ی ی Ԙ یی ی ʡ ی ی ی ی ͘ Ԙǡ .

ی یی ی ی ی یی ی ی . ی ی ی ǐ یϡ ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی.

ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ݡ ی .

 


 

 

 

بازگشت