www.drsoroush.com

 

عبدالکريم سروش

 
     
 
 

فروردین   1390

 

 

پیام تبریک دکتر عبدالکریم سروش به مناسبت زادروز بهاره هدایت‬ 

 

 

 

 


 

                                                                           

بهاره گرامی ، سالگرد زاد روز تو است. تو را که زاده بهاری و فریاد گر آزادی ، به زندان افکندند و بهار و آزادی را از تو دریغ کردند و ندانستند که بهار در جان توست ،همچنان که در نام توست.
خزان صفتان جز بهار سوزی و گلستان ستیزی چه در انبان دارند و جز زردی و سردی برای خلایق چه ارمغان آورده اند؟ دور نیست روزی که جفای ظالمان خاتمت پذیرد و شیفتگان آزادی قدر شناس آزادی خواهانی چون تو باشند که از راحت و عافیت خود گذشتند و ترک کام خود گرفتند تا کام خلق بر آید.
ای بندیان ستم در بندید اما سربلندید و ما در مقابل قامت پر استقامت شما سر خم می کنیم.
شیر شیر بود ، گرچه به زنجیر بود
نبرد بند و قلاده، شرف شیر ژیان

عبدالکریم سروش
شانزده فروردین‬
 

 

 

منبع

 

 

بازگشت به نامه های دکتر سروش