www.drsoroush.com

 

 
     
 
 

21 ی  1388

 

 

 

ی ی

 

 

ی

 


 

 

ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ǘی 22 ǘ ی ی یی ی ی یی ی ی ǘی ی ی . ی یی یی ی ی ی ی. یی ǘ ی یی ی ی ϐی یی ی ی ǘ . ی یی ی ی. ی ی ی . یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . یی ی ی ی Șی. . ی ی ی ی . ی .

ی ی ی ی ی . ی ی ǘی ی ی ی ǘی ј ی ی   ی .

ی ی ی ی ی ی ی. ی ی. ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی . یی ی یی ی یی یی یی یی ی ی ی ی ǐ ی ی . ی Ԙ یی ی .

ی ی . ی ی ی ی . ی ی ی ǐ ی 20 ی ی Ȑیی ی ی ی ی. ی ی یی ј ی ی ی. ی ی یی ی یǁی ی ی ی یی ی ی ی ی . 21 ی23 20 30 ی . ی ی Ґ ی ی ی ی ی . Ș Ș ی . ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی . ی یی . یی ی ǐ ی ی یϡ ی ی. ǐ ی ی یی یϡ ی ییی ی. ی ی ی ی . یی ی ی ی ی ی ی.ی ی . ی . ی ی ی ی ǘ ی ی ی   ی یی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی ی ی . ی ی یی ی . ی . ی . ی ی . ی ϡ ی ی ی . ی یی یϡ ǘ یϡ ی یی یی ی ی ی ی ی . یی ی . یی ی یی ی ی. ی ی ی ی. یی ی Ȑی ی ی ϡ یی ϡ ی .ی ی Ș ی ی ی ی ی ی یی Ȑیی ی .ی ی ی ی ی. ی یی ی ی ی ϡ ی ی ϡ ی. ی ی Ș. ǐ Ș ی یʡ ی .ǐ ݘ Ș ی .ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی یی ی ی ʐی ی . ییی . ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی. ی ی .ی ʡ ی ی یی ی یی ی ی  Ȑ.

ی ی یی ی ی یی ی ی ی یی ϡ ی ی . ی ی یی Ȑی.   ی

ی ی

ی ی

ی ی ی

ی

ی ی ǐ ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی. ی ی Ȑیی ی یϡ یϡ ی ǐ یی ǘ ی ی ی یی ی . ی . ی ǐ .

ی ی ϡ ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ǐ ی یی ѐی ی Ș. ی ی ǐ یی ѐ ی ی . ی . ی ی Ș ی 捘 Ș ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی Ș ی Ș Ș ی ϐ ͘ Ș.

ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ͘ ی ی  Ȑی    ی ی ی ی ی یی ی Șی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی.

ی ی ی . ی ی . ی یی ی. ی ی ǐ Șی ی ی ی . :

ی ی ی

ی ی ی . ی ی ی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی Ș ی ی ی Ȑ ی ی ی Ȑ. ی یی ی ی Ȑی ی ی .ی . .

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .یی ی. ی ی ی ی ی یی ј ی ϡ ی ی ی ی ی . ی ی ی ی یی . ی Ȑ. یی ی ی ی . ی . ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی .یی ی ی ی ی ǘی ی ی ی ی ی . ی ی ی . ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی . ی . ی ی ی ی   ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ѐ ی یی ی ی یی ی . ی ی ی یی ی ی ی ی ی .

یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ϻ ی ی   ی ی: ی ی .

ی ی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی   ی یی . ی ی . یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی یی ی ی   ی. ی ǐ ی ی ی Ӂی ʘ Șی. ی یی ی ی ی ی : ی ی یǡ یی ی ی ی یی ی   ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ј ی ی ی ѡ ی ی ی ʐی یϻ ی ی ی ی ǐ ی ی ی э ی ی ی ی Ԙ Ԙی . ی ʐی .

ی ی ی . ی ی یی ی ی ی ی Ș. ی ی ی ی ی ی یی ی ی . ی ی ی . ی ی ی ی ی . ی ی . ی ǘ یی ی ی ϐی ی یی .

  ی ی ی.  ی ی   ی ی ی . ی ی ی ی یی . یی ی ی ȁ. ی ی ی ی . ی ی یی . ی ȁ Ș ی . ј . ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی یی . ی یی یی ی . ی ی ی یی ǐ ʡ ǐ ی ی ی یی ی . ی یی .

ی ی ی ی ی ϡ ی ی . یی ی یʡ یʡ ی ی ی ی . ی ی .ی ی ی ی ی ی Ș ی ی Ș. . یی ی ی ی . ʡ ی . ی ی ی ی ی ی :

ی

یی ی ی ی ی

ی ی ی ی ی   ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی

یی یی ی

ی ی

ی ی یی ی یی . یی . Ԙیی ی ی ی ی. ی ی ی ی  ی ی ی. ی .یی . ی   ی ی ی یی.   ی ی ی ی   ی یی ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی . ی یی ϐی یی ی ی ی ی ی.ی ی ی ی ی ǘی Șی. ی ی ی یϡ ǘی Șی ی ی ی یی.

  ی ی ی ی ی . ی ی ی. ی یی ی ی. ی . یی Ԙ ʡ ی ʡ یی ی ی. ǘی ی . ی . ݘ ی ی ی ی ی ی. 99 . یی ی ی یی ی ی یی ی ی ϡ ی یی ی . ی ی ی ی ی یی ی ی ی. یی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی .

ی ی ی Ȑی . یی ی ی ی . ی Ș   ی ی . ی ی . یی ی .  ییی ݘ ی ی .یی ی . ی ی ی یی ی ی . ی Ϙ ی   ی ی ی Ș ی ی. ی یی یی . ی ی یی Ȑیی. ی . ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

ی یی ی ی . ی یی . ϐ ی . ی ی ی . ی ی یی. یی ی ی ی . ǐ یی ʡ ǐ ی ʡǐ ј ʡی ی ی. ی . ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی     ی ی ی ی ی Ș ی ی یی ی ی ی ی ی ی:

ی ی

 ی ی ی یی ی ی . یی ی ی . ی ی ی یی ی یϡ یی ی ییϡ ی ی ی ییϡ ی ی یی ی یϡ ی یی ѐ ی ی ی ی یϡ ی یی . ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی. ی ی . ی یی ی. ی ی ϡ یی ی. ی ی ی یی ϡ ی . ی ی ی ی . ی ی ی ی . : ی . ی ی . ی ی   ی ی یی . ی ی یی ی ی یی ی یی ј ی ی ی ی ی ی .

э ϡ ی   ǐی . ی ѐ   ی یʡ ی ʐی ی ݘی .

ی . ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی Ԙ ی . ی ی ѐ ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی. ǐ ی ǐ ی ی ی ی . یی ی ی .   ی ی ی ی یی یی ی . Ԙ یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ݘ یی И . یی ی Ԙ ی ی ی ʿ ی   ی Ș.

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . یی یی ی. ی ی ی . ی ی . ǐ ی ی ی ی ی ی ی . یی ی ی ی ی ی ی ϡ ی Ȑ. ی ی ݘی ی ی ݘی ی . ǐ یی ی ی ی . ی ی  Ȑی. یی ی ی ی ی ݘ Ș . ی .   ی ی ی ی ی ی . ی ی ی یی. ی ی ی ی ی . ی ی ی.

ی ی ی ی . ی ی ی ݘ ی ݘ ی Ș ϐی ی   ی ј ی یی Ș ی ی یی   ݘ ی 40 . یی یی ی   ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی : ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ݘ . یی ݘ . ی ی ݘ .

ی یی ی .

یϿ ی یИ ی  ی یݘ ی : ی ی ی ی ی ی ݘ ی ی ی ی : ی ی ییی. ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی Șی.

ی ѐ ی . ی یی ی ی ی ǐ ی یی یی یی ی یی 18 ی 19 ی ǐ ی ی . یی ی یی یی ی ی ی ی. ی ǐ ی یی . ی یی یی ѐ ی ی ی ی ی ی Ҙی ی ی ی ǐ ی ی ѐی . یی ی یی . ی ی ی ی یی  .... ی ی ی ی ی . ی ی یی ی ی . ی ی Șی ϡ ی ی ی ی ی . . ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ݘ Ș ی ی . یی ݘ ی ی   ݘѡ ی ی ی ی یی....

ی ی ی ی ی ی   : یی И یی ݘ. ی یИ ی  ی ی И ی ی ی ݘ ی ی ی ی ی ی ی   ی ی. ی یی ی ی  یی ی ی ی . ی ݘ یی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی .  ǐ ی یی ی ی ی ی ϐی  ی ی ی . ǐ ݘ ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی یی .

ی ییی ژ ѐ ݘ ی ی ی ی Ș ی ی ǐ ϡ . ی یی ییی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی یی Șی . یی ی . ی ی ی ی . یی ی ی ی. ی ی ی: 捘ی ی ѐ ѐی . ی ی ی ی ϐی ی ی ی . 捘ی ی ی ی .

ی ی یی ی . ی . ی ی . یی ی ی ی ی ی . ی ی ی. ی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی. ی یی ی ی ی:

ی

: ی ی   ی . ی И ی   ی ی   ی ی . ی ی .ی ی ی یی ی ی . ی .

ی ی ی

ی ی

ی . ی ǐ ی ی ی ی ی . یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی

ی ی

ی ی

ی ی ی ی ی ی . یی ی ی . ی . :

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی یԐی ی ی ی ی ی ی ی Șی. ی . јی ی ی ی ی ی . ی ی ی Ȑ ی ی ی Ȑی. ی Ґ ی یی ی ی . ی ی ی ی ی یی. ی : ی ی ی . ی ͘ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ј

 

 

                                                                            

 

 

Ґ ی Ϙ