سايت  رسمی اطلاع رسانی و نشر آثار عبدالکريم سروش

 
مجموعه سخنرانيها

 در سال 1387

 

{ Last Update - 14 Mar 2009 }

 

اسفند 1387  -- فلسفه آزادی و روشنفکری دینی 

دریافت صدا        

بهمن 1387  -- عشق و گناه 

دریافت صدا        

دی 1387  -- کجایید ای شهیدان خدایی؟ 

دریافت صدا  پرسش و پاسخ      

دی 1387  -- نگاهی تازه به حافظ  (4) 

دریافت صدا  پرسش و پاسخ      

آذر 1387  -- تگاهی تازه به حافظ  (3) 

دریافت صدا  پرسش و پاسخ      

آذر 1387  -- تگاهی تازه به حافظ  (2) 

دریافت صدا  پرسش و پاسخ      

آبان 1387  -- تگاهی تازه به حافظ (1) 

دریافت صدا  پرسش و پاسخ      

مهر 1387  -- کاری باید کرد 

دریافت صدا        

خرداد 1387  -- ایمان و عمل 

دریافت صدا        

خرداد 1387  -- تفسیر سوره حدید (7) 

دریافت صدا  پرسش و پاسخ      

خرداد 1387  -- تفسیر سوره حدید (6) 

دریافت صدا  پرسش و پاسخ      

اردیبهشت 1387  -- تفسیر سوره حدید (5) 

دریافت صدا  پرسش و پاسخ      

اردیبهشت 1387  -- تفسیر سوره حدید (4) 

دریافت صدا  پرسش و پاسخ      

اردیبهشت 1387  -- تفسیر سوره حدید (3) 

دریافت صدا  پرسش و پاسخ      

اردیبهشت 1387  -- تفسیر سوره حدید (2) 

دریافت صدا       

اردیبهشت1387   -- تفسیر سوره حدید (1) 

دریافت صدا       

فروردین 1387  -- شادی نوروزی 

دریافت صدا       

1 فروردین 1387  -- تماشای جان 

دریافت صدا       

 
 
 
 
 
 
 
صفحه  ورودی
مجموعه  سخنرانيها
مجموعه کتابها و نشريات
مصاحبه با دکتر سروش
نامه ها  و نوشته ها
درباره دکتر سروش
آرشيو  خبرها
مقاله های دانشجویان
مجموعه دیسکهای فشرده
مجموعه نوارها
زندگینامه
عکسها
اشعار
رويدادهای اّينده
 English Site
 
 

 تماس با ما: info@drsoroush.com