سايت  رسمی اطلاع رسانی و نشر آثار عبدالکريم سروش

 
گفتگو با دكتر سروش
 

                                      { Last Update - 08 Apr 2012 }

 
متن مصاحبه دکتر سروش با تلويزيون هما
جمع شدن مريدان قاتل روح آدمی است
گفتگوی جان هيک و عبدالکريم سروش -- فصلنامه مدرسه  
فلسفه، هيچگاه اينقدر سياسي نبوده است  
دموكراسي، عدالت، بنیادگرایی و روشنفکری دینی در گفت و گو با سروش   
 گفت و گوى "اقبال" با دكتر عبدالکریم سروش  (صفحه اول)  (صفحه دوم)
 گفت و گوى "اقبال" با دكتر عبدالکریم سروش  (صفحه اول)  (صفحه دوم)  
گفت و گوى "نامۀ آموزش عالی" با دكتر سروش  (قسمت اول)  (قسمت دوم)  
 گفت و گوى شرق با دكتر سروش     
 مصاحبه با دکتر سروش بمناسبت دريافت جايزه بنياد اراسموس
 مصاحبه نشريه نامه با دکتر سروش
 مصاحبه روزنامه ياس نو با دکتر سروش
 مصاحبه روزنامه شرق با دکتر سروش
 مصاحبه خبرگزاری كار ايران با دکتر سروش (1)  
 مصاحبه خبرگزاری كار ايران با دکتر سروش (2)  
 مصاحبه خبرگزاری كار ايران با دکتر سروش (3)  
 مصاحبه خبرگزاری كار ايران با دکتر سروش (4)  
 مصاحبه خبرگزاری كار ايران با دکتر سروش (5) 
 مصاحبه خبرگزاری كار ايران با دکتر سروش 
 مصاحبه فریش نور با دکتر عبدالکریم سروش 
 مصاحبه ايرنا با دکتر سروش 
 مصاحبه با مجله نيوساينتيست (New Scientist)
 مصاحبه روزنامه جامعه با دکتر سروش  (صفحه اول)  (صفحه دوم)  (Large pdf files)
 مصاحبه روزنامه خرداد با دکتر سروش
 مصاحبه لوح مهر با دکتر سروش
 مصاحبه روزنامه کيان (رهايی از يقين و يقين به رهايی)(pdf format)
 مصاحبه روزنامه کيان با دکتر سروش
 مصاحبه روزنامه جامعه با دکتر سروش   (Large pdf file)
 بازگشايی - نه تعطيلی دانشگاه ها     
   
   
   
   
   
   
صفحه  ورودی
مجموعه  سخنرانيها
مجموعه کتابها و نشريات
گفتگو با دکتر سروش
نامه ها ی دکتر سروش
درباره دکتر سروش
آرشيو  خبرها
مقاله های دانشجویان
زندگینامه
عکسها
اشعار
 English Site
 

 تماس با ما: info@drsoroush.com