فهرست نوارهای سخنرانی

 
تعداد مکان - توضيح قيمت (ريال) تاريخ عنوان نوار  
60×14+90×5 آمريكا MIT 100,000   پيام عارفان 1
60×2+90×5   40,000   سير تصوف ايراني 2
90×11   66,000   مقدمه‌اي بر فهم مثنوي 3
60×102+90×3 چهارهزار بيت 530,000   تفسير مثنوي دفتر دوم  4
60×16+90×3 هزار بيت 100,000   تفسير مثنوي دفتر ششم 5
60×25 تلويزيون 125,000   در حضور حضرت مولانا 6
90×6+60×22 نوار ويژه 145,000   دين‌شناسي مولانا 7
60×1+90×1   11,000   حسين‌بن‌علي و مولانا 8
60×2   10,000 21/12/70 قمار عاشقانه نزد مولوي 9
60×1 آمريكا 5,000 7/8/79 تولد دوباره ؛ مولوي، غزالي، سنت آگوستين 10
60×1+90×1 آمريكا 11,000 10/1/80 مولوي و غرب  11
60×2   10,000 15/3/75 انسان نزد مولوي 12
60×9+90×2 لندن 60,000 19 - 5/5/80 دين و چالشهاي عصر جديد 13
60×12+90×2 آمريكا/آذر 79 75,000   دين و دنياي جديد 14
60×8+90×6  مؤسسه معرفت و پژوهش  75,000 28 - 26/4/79 مباحث عقلانيت 15
90×19+60×56 جلسه 1 تا 41 دوره كامل 400,000   حافظ شناسي  16
60×27+90×1 1تا14 دوره كامل 140,000   اصناف دينداري  17
60×3 مشهد  15,000 17/11/76 دين و دموكراسي  18
60×3 مشهد  15,000 28/9/76 دين و جامعه مدني  19
60×2+90×1   16,000 15/7/76 دين و عدالت 20
60 ×1+90×1 آمريكا 11,000 1997 دين و مولانا  21
90×1 آمريكا 6,000 1997 دين و سياسي  22
90×2 بيرمنگام  12,000 1996 دين انساني  23
60×1+90×1 كانادا  11,000 1995 دين حداقلي و حداكثري  24
60×2   10,000   دين و آزادي 25
90×1 انجمن اسلامي مهندسين 6,000   دين سگولار  26
90×1 آمريكا 6,000 1997 دينداري در عصر جديد  27
60×1+90×1   11,000   تفقه در دين 28
90×1 سياتل آمريكا 6,000   آشتي دين و آزادي -1  29
60×2 آمريكا 10,000 1997 آشتي دين و آزادي - 2  30
60×2   10,000   موقعيت دين در جهان امروز 31
60×1+90×1   11,000   آراي نوين در فلسفه دين 32
60×2 ليدز 10,000 1996 انتظارات ما از دين  33
90×1 لندن 6,000 1996 پلوراليزم ديني  34
60×2 لندن  10,000 1996 حريت و ديانت  35
90×1   6,000   شريعتي و ازخودبيگانگي 36
90×1+60×1   11,000   شريعتي و شريعت 37
60×2   10,000   شريعتي و فلسفه تاريخ 38
60×1+90×1   11,000   شريعتي و غرب 39
60×1+90×1   11,000   شريعتي و فلسفه 40
60×2   10,000 29/3/77 شريعتي و بازانديشي ديني 41
60×2   10,000 27/3/77 شريعتي و پروتستانتيسم -1  42
60×1+90×1   10,000 3/4/77 شريعتي و پروتستانتيسم -2 43
90×1   11,000   درسها و عبرت‌هاي نهضت دكتر شريعتي  44
90×1   6,000   نورانيت پيامبر 45
60×2   10,000   پيامبران حجت‌هاي الهي 46
90×1   6,000   پيامبر در نهج‌البلاغه 47
90×1   6,000   پيروي از حضرت رسول 48
60×4   20,000  1/5/76 بسط تجربه نبوي 49
60×2   10,000 3/5/76 خاتميت - 1و2 50
60×2   10,000   بعثت و آزادي 51
60×1+90×1   11,000 17/4/77 ايمان و نبوت 52
60×2 مشهد  10,000 27/1/77 علي و تفكر  53
60×2   10,000   علي و حكومت 54
60×1+90×1   11,000   علي در نهج‌البلاغه 55
60×21 نوار ويژه 100,000 26/1/77 ولايت باطني و ولايت سياسي 56
60×1+90×1   11,000   تعليم و تربيت در نهج‌البلاغه 57
90×8+60×2   60,000   دانش و دادگري 58
60×2   10,000   تحليلي از واقعه كربلا 59
90×1 نوار ويژه 6,000 5/4/76 اربعين 60
60×2   10,000 1/8/76 انديشه‌هاي احياگرانه در جهان اسلام  61
60×2   10,000 1/8/76 اسلام حقيقت و اسلام هويت 62
90×1   6,000 19/5/76 فربهي ظاهر، رنجوري باطن 63
60×1+90×1   11,000   عقل و آزادي 64
60×2 ماه رمضان 10,000   بحث توبه  65
60×2+90×3   30,000   شرح دعاي ابوحمزه ثمالي 66
90×3+60×12   80,000   اوصاف پارسايان 67
60×1   5,000   نصايحي از امام صادق 68
90×1   6,000 19/1/77 عيد مؤمنان  69
60×1   5,000   عيد واقعي 70
60×1+90×1   11,000 9/6/76 انحطاط بازگشت به خويشتن 71
90×1   6,000 1/9/70 هنر سكوت  72
90×1   6,000 9/4/76 ماهيت مرگ  73
60×2 تولد حضرت مهدي 10,000   غلبه هدايت بر هوا  74
60×2 همبورگ 10,000 28/11/76 زبان و ادب سعدي  75
60×3 كانادا 15,000 1995 ميراث فرهنگي ما  76
60×2+90×1   16,000   سنت و مدرنيسم 77
60×3+90×2   27,000   انديشه علمي چيست؟ 78
60×21   100,000   روش نقد انديشه‌ها 79
60×2   10,000 15/10/73 تفاسير جدالي‌الطرفين 80
60×1   5,000   سمينار بررسي مطبوعات 81
60×1   5,000   رابطه بين شعر و حكمت 82
90×3   18,000   علت عقب‌ماندگي مسلمين و پيشرفت كافران 83
90×1   6,000   تربيت مذهبي فرزندان 84
90×1   6,000   عرفان امام خميني و حكومت 85
60×2   10,000   امام خميني ياد‌آور عزت مسلمين 86
60×1 علامه طباطبايي 5,000   فيلسوفي در فرهنگ ما  87
90×1   6,000   دوازدهمين سالگرد استاد مطهري 88
90×1   6,000   وحدت حوزه و دانشگاه 89
60×2 مشهد / جلسه1 10,000 22/5/77 عدالت  90
60×1+90×1 لندن / جلسه 1  11,000 8/8/77 آزادي عادلانه  91
60×2 لندن / جلسه 2 10,000 27/9/77 آزادي عادلانه  92
60×2 لندن 10,000 9/1/76 با خود عيد كردن  93
90×1   6,000   انقلاب در، انقلاب بر 94
60×4   20,000   علم و دين 95
90×2   12,000   صبر 96
60×2+90×2   22,000   توكل 97
90×1   6,000   هدايت: روشها و موانع 98
90×1   6,000   انسان مسافر، اصل اصيل اخلاق 99
90×2   12,000   معاني و تقدير رزق 100
90×1   6,000   انسان‌شناسي در نهج‌البلاغه 101
60×2+90×1   16,000   دعا 102
90×1   6,000   آرزو و اميد 103
90×1   6,000   شرايط و لوازم دوستي و دوست‌يابي 104
90×1   6,000   تحليلي از مناسك حج 105
60×2   10,000   مواجهه ما از تمدن غرب 106
60×1   5,000 7/2/78 امام حسين 107
90×1+60×1   11,000 2/11/77 عدل علوي در ترازو  108
60×2   10,000 23/1/78 عدالت جلسه 2 109
60×2   10,000 20/0/77 عيد قدر  110
90×1+60×1   11,000 3/11/77 ميراث بازرگان  111
60×2 مشهد 10,000 7/5/78 عدالت جلسه سوم 112
90×1   6,000 11/6/78 مراسم بزرگ‌داشت مرحوم طالقاني 113
60×1+90×1 جلسه اول/ لندن 11,000 8/3/78 گفتمان‌هاي ديني در جامعه ايراني 114
60×2 جلسه دوم/ لندن  10,000 14/3/78 گفتمان‌هاي ديني درجامعه ايراني 115
60×2   10,000 5/9/71 تفوت انسان سنتي و مدرن 116
60×2 مبعث پيامبر 10,000 15/8/78 مبعث و بحران هويت  117
60×1+90×1 جلسه 4 مشهد 11,000 8/7/78 عدالت  118
60×2 مشهد 10,000 8/7/78 پرسش و پاسخ  119
90×1 روز عاشورا  6,000 7/2/78 عنصر فرافقهي حركت امام حسين  120
60×4 لندن / جلسه1و2 20,000 5,12/9/78 مهدويت و احياء دين  121
60×2 دانشكده اقتصاد تهران  10,000 28/9/78 اسلام و عقلانيت  122
90×1 دانشكده فني 6,000 6/10/78 تاملي در مفهوم عبادت  123
60×2   10,000 22/10/78 نگاهي به سده گذشته ايران و جهان 124
60×1+90×1 دانشكده علوم اجتماعي  11,000 3/12/78 پيامبر، الگوي تربيت اسلامي 125
60×1+90×1 لندن 11,000 5/1/79 راه درشت مهرباني 126
90×1 دفتر تحكيم وحدت 6,000 26/1/79 عاشورا و عزت  127
60×2 دانشگاه تربيت معلم تهران  10,000 31/1/79 گفتگوي بين اديان و فرهنگ‌ها 128
60×2 اصفهان 10,000 31/2/79 لزوم داشتن تئوري براي اصطلاحات 129
60×1+90×1 مشهد 11,000 5/3/79 عدالت  130
90×1 پرسش و پاسخ مشهد 6,000 5/3/79 اصطلاحات و ليبرازيم  131
60×3 زنجان 15,000 19/3/79 خرد ديني و خرد غير ديني  132
90×1 پرسش و پاسخمشهد 6,000 30/3/79 شريعتي: حافظ زمانه  133
90×2 كاليفرنيا 12,000 1997 آشتي دين و آزادي«3»  134
60×1+90×1 جلسه7مشهد  11,000 6/5/79 عدالت  135
60×2 گرگان  10,000 28/5/79 آيا سياست ما عين ديانت ماست؟ 136
60×2 تربيت معلم 10,000 30/5/79 انتظارات ما از دين در عصر جديد 137
60×1+90×1 اصفهان 11,000 27/5/78 حقوق بشر، تكاليف ديني -- تزاحم يا تفاهم  138
90×1  لندن 6,000 18/6/79 حريت روشنفكرانه طالقاني 139
60×2 آمريكا  10,000 6/8/79 چرا به پيامبر احتياج داريم؟  140
90×1  آمريكا  6,000 3/10/79 تجربه قدر  141
60×1+90×1  آمريكا  11,000 4/10/79 خدا و ارتباط ما بندگان  142
60×1+90×1  آمريكا  11,000 5/10/79 مسيح در اسلام  143
60×1+90×1 نوار ويژه / آمريكا 11,000 7/10/79 عيد فردي، عيد جمعي  144
60×3 مشهد  15,000 29/10/79 امام صادق، بازرگان و تصوف 145
60×4 جلسات2و1 - آمريكا  20,000 آذر 79 شرح دعاي مكارم‌الاخلاق 146
90×1 آمريكا  6,000 22/8/79 اصلاح وضع ديني  147
90×1 آمريكا 6,000 فروردين 80 كيمياي سعادت  148
90×1   6,000   هدايت و عدالت 149
60×2   10,000   بحث دعا 150
90×1   6,000   زيركي و حيرت در برابر اسرار عالم 151
60×2 مشهد 10,000   اردوي تحكيم وحدت 152
90×1   6,000   آيا تئوري اعتدال يك تئوري اسلامي است  153
60×3   15,000   تحليل مفهوم حكومت ديني 154
60×14+90×2 آمريكا 80,000 1380 اخلاق نزد مولانا 155
60×5+90×4   50,000   شبهاي رمضان  156
60×2   10,000   اداء دين به بازرگان  157
60×1   5,000   مرگ‌انديشي 158
90×1   6,000   رابطه آزادي و عزت نفس 159
60×2+90×1   16,000   دين و كاركردهاي آن 160
90×1   6,000   مباني اخلاق و ارتباط آن با واقعيت‌هاي زندگي 161
90×2 جلسات2و1   12,000   آزادي و بيان  162
90×2 جلسات2و1   12,000   اخلاق زيبا شناسي و عرفان  163
90×3   18,000 9/2/81 سمينار بررسي آثار دكتر سروش  164
60×2   10,000 1/2/81 اخلاق و سعدي آمريكا 165
60×2   10,000 4/11/80  دين‌ سالاري و مردم سالاري آمريكا 166
90×1   6,000 28/5/81 وظايف تاريخي دانشجويان  167
60×1+90×1   11,000 11/6/81 تجديد تجربه اعتزال 168
90×1   6,000 13/6/81 نقد اخلاقي قدرت  169
60×1+90×1   11,000 19/5/81 نياز به دين 170
60×2 مشهد 10,000 20/5/81 استبداد نظري، استبداد سياسي  171
60×4   20,000 22/8/81،29/8/81 حق اظهار نظر و آزادي بيان 172
60×2 آمريكا 10,000   حج: ادب مهم اسلامي 173
90×8+60×17 آمريكا - 17  جلسه 135,000 1381 اخلاق عارفانه: 174
90×5+60×20 آمريكا 130,000   تفسير مثنوي دفتر سوم 175
60×1   5,000   مقايسه بين مثنوي و ديوان شمس 176
60×1+90×1 سالگرد شريعتي لندن 11,000 23/3/82 قصه زندگي: ماندن و رفتن  177
60×1+90×1 لندن 11,000 13/4/82 منحني تاريخ تمدن اسلامي 178
60×2 لندن 10,000 3/5/82 از ايران و اسلام 179
60×1+90×1   11,000 29/5/82 پاسخ به يك نقد در مورد ذاتي و عرضي در اديان  180
90×2       شريعتي و بازسازي فکر ديني 181
90×1       سخن پيرامون وحدت مسلمين 182
60×1       دهمين سالگرد شهادت دکتر شريعتي 183
60×1       مباني تئوريک ليبراليسم 184
60×25       در حضور حضرت مولانا 185
60×1 کازرون   24/8/67 فيلسوفي در فرهنگ ما 186
90×1     12/12/67 بعثت حضرت نبي اکرم 187
60×1     18/12/67 سمينار ابن خلدون 188
60×1     13/7/69 نورانيت پيامبر 189
60×2 تالار مولوي   20/3/70 خلط اعتبار و حقيقت در علم اصول 190
60×2 تهران   21/12/70 قمار عاشقانه نزد مولوي 191
60×1 تالار ابوريحان   24/12/70 سمينار بررسي ارباب مطبوعات 192
60×1+90×1 دانشکده الهيات   19/3/71 آراء نوين فلسفه در فلسفه دين 193
60×2     7/8/71 عشق به زن 194
60×2     28/8/71 دوگونه انسان، قانع و معترض 195
60×2     23/12/71 بحث توبه 196
60×2 دانشگاه داروسازي دانشگاه تهران   19/10/72 بعثت و آزادي 197
60×1+90×1     23/9/73 دانش و دادگري 198
60×2 مسجد الغدير   9/10/73 پيامبر در نهج البلاغه 199
60×3 مونترال   26/1/74 ميراث فرهنگي ما در نگاهي دوباره 200
60×2 دانشگاه شهيد بهشتي   17/2/74 دين و آزادي 201
60×2+90×1 تربيت مدرس   21/3/74 دين و کارکردهاي آن 202
90×1 انجمن اسلامي مهندسين   23/5/74 دين سکولار 203
60×1     16/11/73 بزرگداشت مرحوم بازرگان 204
90×1 مسجد الجواد-مسجد حسينيه ارشاد   7/3/76 ، 9/4/75 ماهيت مرگ 205
60×2 آمريکا(کليولند)   9/1/79 با خود عيد کردن 206
60×2 تهران   5/4/76 اربعين 207
90×1 تهران   1/5/76 بسط تجربه نبوي 208
60×2 تهران   30/5/76 ذاتي و عرضي در دين 209
60×2     3/7/76 اسلام حقيقت و اسلام هويت 210
60×1     2/11/76 سالگرد مرحوم بازرگان 211
60×2 هامبورگ-آلمان   28/11/76 زبان و ادب سعدي 212
60×1+90×1 هوستون-آمريکا   1997 دين و مولانا 213
60×2 لس آنجلس   1997 دينداري در عصر جديد 214
60×2 هوستون   1997 آشتي دين و آزادي 215
90×1 تهران   19/1/77 عيد مومنان(عيد قربان) 216
60×1+90×1 تهران   26/1/77 ولايت باطني و ولايت سياسي(عيد غدير خم) 217
60×1+90×1 لندن   18/2/77 حسين بن علي و مولانا 218
60×2 تهران   27/3/77 شريعتي و پروتستانيسم(1) 219
60×2 تبريز   29/3/77 شريعتي و بازانديشي ديني 220
60×2 تهران   3/4/77 شريعتي و پروتستانيسم(2) 221
60×2+90×1 تبريز   11/5/77 قيدهاي آزادي 222
90×11 لندن   1996 مقدمه اي بر فهم مثنوي 223
60×1+90×1 لندن   1998 آزادي عادلانه (1) 224
60×2 لندن   1998 آزادي عادلانه (2) 225
60×2 لندن   20/10/77 عيد قدر 226
60×1+90×1 لندن   20/10/77 ميراث بازرگان 227
60×1 تهران-دفتر تحکيم وحدت   7/2/78 امام حسين(نفس مطمئنه)  228
60×1 تهران   7/2/78 عنصر فرافقهي حرکت امام حسين 229
60×1+90×1 لندن   8/3/78 گفتمان هاي ديني در جامعه ايراني(1) 230
60×2 لندن   14/78 گفتمان هاي ديني در جامعه ايراني(2) 231
60×1 تحکيم وحدت   27/5/78 حقوق بشر و تکاليف ديني(تزاحم يا تفاهم) 232
60×2 تهران   15/8/78 مبعث و بحران هويت(روز مبعث) 233
60×2 تبريز    21/8/78 دو نزاع مهم در تاريخ معاصر ايران 234
60×4 لندن   5/9/78 ، 12/9/78 مهدويت احياء دين 235
60×2 تهران-دانشکده اقتصاد   28/9/78 اسلام و عقلانيت 236
60×2 تهران-دانشکده فني   6/10/78 تاملي در مفهوم عبادت 237
60×2 تهران-محمديه معرفت   22/10/78 نگاهي به سده گذشته ايران و جهان 238
60×1+90×1 تهران-دانشکده علوم اجتماعي   3/12/78 پيامبر، الگوي تربيت اسلامي 239
60×1+90×1 لندن   5/1/79 راه درشت مهرباني 240
60×3 زنجان   19/3/79 خرد ديني و خرد غير ديني 241
90×1 دانشکده فني تهران   30/3/79 شريعتي: حافظ زمانه 242
60×2+90×5 لندن   1376 سير تصوف ايراني 243
60×2 آمريکا-هوستون   6/8/79 چرا به پيامبران احتياج داريم 244
60×1 امريکا-هوستون   7/8/79 تولد دوباره (غزالي-مولوي-سنت اگوستيني) 245
60×4 آمريکا-MIT   12/9/79 - 26/9/79 شرح دعاي مکارم الاخلاق 246
90×2+60×10 آمريکا   17/8/79 - 23/9/79 دين و دنياي جديد(دنياي جديد - سکولاريزم -انواع دينداري) 247
90×1 آمريکا   3/10/79 تجربه قدر 248
60×1+90×1 آمريکا   5/10/79 مسيح در اسلام 249
60×1+90×1 آمريکا   4/10/79 خدا و ارتباط ما بندگان 250
60×14+90×5 آمريکا-MIT   اسفند 79و فروردين 80  پيام بي زمان عارفان براي زمانه ها 251
60×1+60×2 لندن    5/5/80 - 9/6/80 دين و چالشهاي عصر جديد 252
60×14+90×2 آمريکا   2/8/80ا - 28/9/80 اخلاق نزد مولانا 253
60×2 آمريکا   1/2/81 اخلاق و سعدي 254
90×3 تهران-دانشکده فني   9/2/81 سمينار بررسي آثار دکتر سروش 255
60×2 لندن   7/4/81 هويت ديني-حقيقت ديني 256
60×2 آمريکا   4/11/80 دين سالاري و مردم سالاري 257
60×1+90×1 تهران-اميرکبير   11/6/81 تجديد تجربه اعتزال 258
90×1 تهران-شهيد بهشتي   13/6/81 نقد اخلاقي قدرت 259
  آمريکا   27/11/80 -15/8/81 اخلاق عارفان 260

 

انتشارات صراط ، تلفن‌ها:  88976212 , 88976211 -(9821+)

ميدان فلسطين _ خيابان طالقاني غربي _ خيابان سرپرست شمالي _ كوچه تبريز _ پلاك 19
لطفأ وجه کل نوارها، ديسکهای فشرده و کتابهای درخواستی به اضافه هزينه پست آنها را به حساب 0106063130005 بانک ملی شعبه 16 آذر ( کد 679 ) بنام "موسسه فرهنگی صراط" واريز فرمائيد.

بازگشت