سايت  رسمی اطلاع رسانی و نشر آثار

 
عبدالکريم سروش

بخش فارسی

 

                                       { Last Update - 23 Dec 2009 }

   
   
 تاليف ها:
 
    علم چيست، فلسفه چيست؟  
    نمايش پيشگفتار                   ( انتشارات:  صراط )  
    تعداد صفحات:  223         سال نشر:  1357  
             
     تضاد دياليکتيکی  
    نمايش پيشگفتار                    ( انتشارات:  صراط )  
    تعداد صفحات:  203         سال نشر:  1357  
     
    ايدئولوژی شيطانی  
    نمايش پيشگفتار                   ( انتشارات:  صراط )  
    تعداد صفحات:  191         سال نشر:  1359  
    
    تفرج صنع  
    نمايش پيشگفتار                   ( انتشارات:  صراط )  
    تعداد صفحات:  514         سال نشر:  1365  
      
    حکمت و معيشت -  دفتر دوم  
    نمايش پيشگفتار                   ( انتشارات:  صراط )  
    تعداد صفحات:  514         سال نشر:  1369  
            
 

  قبض و بسط تئوريک شريعت (ترجمه عربی)

 
    نمايش پيشگفتار                   ( انتشارات:  صراط )  
    تعداد صفحات:  681         سال نشر:  1369  
     
    اوصاف پارسايان  
    نمايش پيشگفتار                   ( انتشارات:  صراط )  
    تعداد صفحات:  442         سال نشر:  1370  
     
    رازدانی و روشنفکری و دينداری  
    نمايش پيشگفتار                   ( انتشارات:  صراط )  
    تعداد صفحات:  340         سال نشر:  1370  
     
    قصه ارباب معرفت - دفتر اول  
    نمايش پيشگفتار                   ( انتشارات:  صراط )  
    تعداد صفحات:  433         سال نشر:  1371  
           
    فربه تر از ايدئولوژی  
    نمايش پيشگفتار                   ( انتشارات:  صراط )  
    تعداد صفحات:  381         سال نشر:  1372  
      
    حکمت و معيشت -  دفتر اول  
    نمايش پيشگفتار                   ( انتشارات:  صراط )  
    تعداد صفحات:  421         سال نشر:  1373  
     
    درسهائی در فلسفه علم الاجتماع  
    نمايش پيشگفتار                   ( انتشارات:  صراط )  
    تعداد صفحات:  494         سال نشر:  1374  
       
     حديث بندگی و دلبردگی  
    نمايش پيشگفتار                   ( انتشارات:  صراط )  
    تعداد صفحات:  292         سال نشر:  1374  
       
    مثنوی معنوی  
    نمايش پيشگفتار                   ( انتشارات:  صراط )  
    تعداد صفحات:  540         سال نشر:  1375  
           
    مثنوی معنوی  
    نمايش پيشگفتار                   ( انتشارات:  صراط )  
    تعداد صفحات:  571         سال نشر:  1375  
         
     مدارا و مديريت  
    نمايش پيشگفتار                   ( انتشارات:  صراط )  
    تعداد صفحات:  688         سال نشر:  1375  
     
     سياست نامه  
    نمايش پيشگفتار                   ( انتشارات:  صراط )  
    تعداد صفحات:  384         سال نشر:  1377  
            
    بسط تجربه نبوی  
    نمايش پيشگفتار                   ( انتشارات:  صراط )  
    تعداد صفحات:  381         سال نشر:  1378  
     
     نهاد نا آرام جهان  
    نمايش پيشگفتار                   ( انتشارات:  صراط )  
    تعداد صفحات:  111         سال نشر:  1378  
     
    صراط های مستقيم  
    نمايش پيشگفتار                   ( انتشارات:  صراط )  
    تعداد صفحات:  333         سال نشر:  1378  
          
    قمار عاشقانه  
    نمايش پيشگفتار                   ( انتشارات:  صراط )  
    تعداد صفحات:  330         سال نشر:  1379  
    
    آيين شهرياری و دينداری  
    نمايش پيشگفتار                   ( انتشارات:  صراط )  
    تعداد صفحات:  448         سال نشر:  1379  
      
    اخلاق خدايان  
    نمايش پيشگفتار                   ( انتشارات:  صراط )  
    تعداد صفحات:  208         سال نشر:  1380  
        
    سنت و سکولاريسم  
    نمايش پيشگفتار                   ( انتشارات:  صراط )  
    تعداد صفحات:  436         سال نشر:  1381  
     
 
 ترجمه ها:
 
    مبادی مابعدالطبيعی علوم نوين  
    نمايش پيشگفتار                ( انتشارات:  صراط )  
   مولف: ادوين آرثربرت  
   تعداد صفحات:  400       سال نشر:  1369
        
    تبيين در علوم اجتماعی  
    نمايش پيشگفتار                   ( انتشارات:  صراط )  
    مولف: دانيل ليتل  
    تعداد صفحات:  434         سال نشر:  1373
    

--------------------------

 انتشارات صراط ، تلفن‌ها:  88976212 , 88976211 -(9821+)

ميدان فلسطين _ خيابان طالقاني غربي _ خيابان سرپرست شمالي _ كوچه تبريز _ پلاك 19

 

 

لطفأ وجه کل نوارها، ديسکهای فشرده و کتابهای درخواستی به اضافه هزينه پست آنها را به حساب 0106063130005 بانک ملی شعبه 16 آذر ( کد 679 ) بنام "موسسه فرهنگی صراط" واريز فرمائيد.
 

 

 
 
صفحه  ورودی
مجموعه  سخنرانيها
مجموعه کتابها و نشريات
گفتگو با دکتر سروش
نامه ها  و نوشته ها
درباره دکتر سروش
آرشيو  خبرها
مقاله های دانشجویان
مجموعه دیسکهای فشرده
مجموعه نوارها
زندگینامه
عکسها
اشعار
 English Site
 
 

 تماس با ما: info@drsoroush.com