زندگينامه عبدالکريم سروش

{ Last Update - 11 May 2005 }

 


 

 

 

 

 

 

 

 زندگينامه کامل و اخير عبدالکريم سروش بزودی در اين صفحه درج خواهد

 شد. لذا مادامیکه این زندگينامه کامل انتشار نیافته است، برای زندگينامه

 ايشان که در سال 1996 ميلادی تنظيم شده است، لطفآ به لينک زیر مراجعه

 فرمایید.

Biography.htm

 

*  *  *  *  *  *  *  *

 لطفا برای زندگینامه  اخير عبدالکريم سروش که تا سال 1383 را در برخواهد داشت، بزودی به همین صفحه اینجا مراجعه فرمایید.

 

بازگشت