www.drsoroush.com

 

 
     
 
 

  ی :  1384/5/3

 

Ϙ ی یی ی  (Ԑ )

 

ی  ی

 

 

Ϙ ی ݘ ݘ   ی ی ی ی ی ی Ԑ ی . ی ی یی  ی Ϙ ی ی ی ی ی ی   ی .

Ϙ :  ǘ ی ͘ی с ی ی یی ͘ ی ی ی ی ǘ ʘی ی ͘ ی ی ی ی . ی ی ͘ ی ی ͘ی ی یی ی. ی ی ی ی . ی ی ی ی ی . ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی   یی . ی یی ی  .

 Ϙ ی ی ی : ѐی ی ی ی ݘ ی ݘ یی ی ی ی ی . ǘ ی ی   ǁییی ˜ی ی ی یی .

ی   یی ی ی ی ی ی ی   ی یی ی Ȑی یی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی Ȑی ی یی ی . ی ǘییی ی ی . ی   ی ی ی Ȑی یی ݘ ݘ ی јی ی  ǘ ی ݘ ی یی ی Ș. ی ی ی ی یی ی ی ی ͘ Ԙ ی ی ی ی ی ی. یی . ی ی ی ی یی ی ی ی. ǘ ی ی ѐی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی .

ی ی ی ی  : ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ʘی ی  . ی ی ی یϡ ѡ ی ی .

 Ϙ یی ی ی : ی ʘی ی ی ی ی .   ʘی ی ی ی ی ی. ی ی ʘی ی. ی ی ی ی ی ی . ی ی ʘی ی   ی ی ی ی ی ʘی ی . ی ی ی.

 ی ݘ ی И ی ی ی : ی ј یی   ی ی . یی یی ی ی . ی یی یی ی ی ی ѐ ی ی  ی ی   ی . ی یی ی ی ی ی ی  ی ی یی ی ی ی ی  ی ی Ȑی ی ی ύ . ی ی ی ی ی ی ی ی ʘی Șی. ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ʡ یی ی ی   ی ی . ی ی ی ی ی . 

ی ی ی   : یی ی ی ی ی ی ی ی ی   ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی. ی ی ی یی ی .

یی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی یی ی . یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ϡ ی ی ی . یی ی ی ی ی ی ی یی ی Ș ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی . ی ی ϐی ی ی ی ی. ی : ی ی э ی ی ی ی " " ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ϡ ǿ ݘ ی ی ی ی ی.

ی ی ی ی ی   ی ی . ی јی یی ی ی یی ی ی јی ی ی ی . ی  ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ݘ ی ی یی ی ی ی ی .

ی ی ی .  یی یی ی . ی ی ی   ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی . یی   یی ی ی ی ی ی ی . ی ی یی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی یی ی ی ی ی ی ی. ݘ ی јی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ј . ی ی ی ی ی ی ی . ی ی یی ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی Ș ی ͘ ی ی Ș. ی ی یی ی ی ی ی ی с с Ș ی э ی Ӂ. ی ی ͘ی ی ی .

Ϙ Ӂ ی یی یی ی ی : ی ی " یی ݘ یی " ی ی ی ی ی ی . ی ی . ی ی ی ی . یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی:

... ی ی

ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی. ی ی : یی ی یی ی ی ی یی Ȑی ی ی  ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی . ی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی Ӂ ی ی ی یی ی. ی ی ی ی : ǐ ی ی یی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ǐ Ȑی ی ی یی ی ی ی ی. ی   یی ی ی ی ی ی ی Ͽ

یی ͘ی ی ی ی ی ی ͘ ی ʡ ی ی ی ی ی Ș ی ی . یی ی یی ی ی ی ی یی . یی ی ی ی ی ی ی ی ی . یی ی ی ی Ґ ی . ͘ ی ی ی ͘ی ی ی ی ی ͘یی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی  ی  ی ی ی ی  ی ی Ԙ ی . ی ѐ ی ی ی . ѐ ی ی ی ی Ә ͘ ی ییϡ یی ی   ͘ی ی ...  ی ʘی ی ی ی ی ی ی ی " ی یی " . ی یی ی یی ی یی ی ی ی ی یی ی ی یی .

Ϙ ی ی ی ʘی ی ی ی ی ی ی   ی  ی ی ی ی ی Șی.

.

 

: ی ی ی

 

: مجموعه سخنرانيهای 1384

 

بازگشت به اّرشيو خبرها