www.drsoroush.com

 

 
     
 
 

۷ ۱۳۸۴

 

ی Ϙ

 

ی ی ǐ

 
 
 
 

с ی Ϙ ی ی ی ǘ ی ϡ ی ی Ϙ ی ی ی ی .


ی э
ی ی
ی Ϙ ی
ی ٢١/٤/٨٤ ی ی . ی ǐ 捘 ʡ ی ی ی ی. ی ی. ӝی ی ی ی ޡ ϡ ј ی ی ی ی ԝی ی ѐ یی ی یی. ١٣٥٨ ی ی ی ی ی ی یی یی. ѐی ѐ ی ی یی ی یʝی ی ی. یی یی ی ی یی یی. ی ی یی ی ی . ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی یʿ ی ییی ی ییϡ ی.

ی
ی ی یی

ی ی ی یϻ ی ϡ ѡ ی. ی ی ی ی ی ی . ی ϐیی ی یی ی. ی ی ی . ی ی یϡ ی ی ی. ی Ԙ. ی یی ی ǁی ی ی ʘی . ی ی ی ԝی یی . یی . ی јȡ . ی ʘ یی ی ی یϡ یی ی ی ј ی ی ی ی یϡ یی ی یی ی ی ی . Ϙ Ԙ یی. یҡ ی ی. ی ѐ ی یϡ ی ی . ی یϡ ی ی. ی ی ی ی. ԝ ی . ǐ ی ی ی ی ی (یی ی) ی ی ی ی ی ی. ی ݘ ϐی ی ی ی Ԑ ϐ ی Ӻ ی . ی ی یی ی ی ی . ی ی ی ی یʝی یی ی . ϐی ی ی Ԙی ی یی ی ǘ ی ی ی . یی یی ی یی ی ی ی ی .
ی Ϙ ی ی 捘ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ǐ ی ی ی ԝی یی ی ϡ ی . ی یی Ȑی Ԙ ی ی . ی ی ی ی ی . ی یی ǐ ϡ ی ǐ ϡ ی ی . ی ی ی ی ی ی ݘ ی ی ی ی ϡ ی ی ی Ԙ ی یی ی ی . ی ی ی ی یی یی .

ی یی یی с ی ѐی (ی ی) . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی Ԙ ϡ ی ی ی . ݘ ی ی ی ی.
ی
ی یی ǡ یʝی Ԙی ی Ԑ ی ی ی ǐ ی ی ی ʘ ی ییϡ یی ی. ی یی یی ی ی ҡ ی یی Șی ی ی ی ی یʝ ی ی ی یʝ یی ی ی. یی ی Ϙ یی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی یϡ ی ی ϐی ی یѡ ی ی یی ی یی یی ی ی یی ی Ԙ یی یی ی. یی ʐی . ی ی ی ϐی . ݘ یی ی ی یی ی . ی یی ی юی . یی ی ی ی ی Ϙ .
ی
ی ی ی ی یی ی ϐی ی ی . ی ی ی ی یی ی یʡ ϐ یی ی ی ی ی.
ی ی Ԑ ی ی ی ی ʝی ی ی. ی ی ی ییی ی ϐی ی . ǐ ی ی یϡ ی ی (ی ی) ǡ ی ی ی . ǐ یی ϡ ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ͘ یی ی ی ϡ ی ی یʡ ǘی Ϙی ی . ١٣٧٦ Ԑ ی ی ی ی ی . ی ی Ԙی ی ی ی ی ی یی ϐ ی ǘ ی ͘ . ی یѡ یی ی یϡ ی ی ی ی ی ی ی . ی ǡ ی ی ی ی . ی ی ی ͘ Ȑیϡ یی Ͽ ی ی ی Ȑی: ی ی ی Ͽ ی ی ی ʡ ی ی Ͽ ی یی ی ǐ ی ی ی یϡ . ԝ ی͝ی یی ی ییی. ی ی ی یی . ی ی ی ی ی ی ԝی ی ی

ی یی : ی ی. ی یی ی ی . ǐ ی Ȑی ی ی ی ی ͘ Ϙی ی ی ͘ی ی ی Ȑی. ی ی ϡ یی . ی ی ϡ ی یی ی . ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی . ی ی ϡ ی ی ی یی ی ی. ی ی ϡ یی یی ی ی یی . ی ی ϡ یی Ϙ ی ی ی ی ی یی ی ی . ی ی ϡ ی ϐی ی ١٣٦٧ ǘ .
ی
ی ی
ی
ی ی ی ی ی 坘 ی ی ی ی ی ی. ی . ͘یی Әی ی ی ی . ی ی Ԙی ی ی ی ی ی ی ی. یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی . ԝی یҡ ی ی ǘ ی ی ی. ی ی ѐ ی ی

ݘی ی ی یی ی ی ی. ی . ی ی ی ی . ی ی یی ی. یی ی ی Ԙ ϡ ی ی ی ی. یی ѐ ݘی ی یی ی ی ی Ґ ی ی ی ی. یی یʐ ی. ǐ ϡ ی ی ی ی یی . ی ʝی ی ی ی ی ی Ԙی . ی ی ی یی ی Ȑی. ϡ ی ی یی ی ی ی ی . ی ی .
ی ی

ǐ ی ی ی. یی ی ی. ی ٢٥ ی ی . ی ی ی . ی ی ی ԡ ѐ یӝ ی ی ی . ی ی .
...ی...
...
یѡ ی
ӝ ѡ ی
Әی ی
ی

.
٨٢-١٣٨١ ی ی ی ѻ . ی - ی ϐی . ی ی ی . ی ʘی یی ی . ǐ ی ی ی .
ی
ی ی ی ی ی ی ی ϐ . ی ی . ی ی ی ی ی ی ی یی یی یی. یʡ ѐ یԡ .
ی ی / ѐی ی ی
/ ی
ی ی. ی ی ی یی ی ی .
ی
ی
ی ی
ی
ی ی
یی
ی
ی ی
یϐ ی
ی ی ی ی ی ی
ی ی یی
ی ی ی
ی
ی ی
ی
ی ی ی
ی ی.

ǘ ی
١/٥/١٣٨٤
ی

 

 

بازگشت به اّرشيو خبرها