www.drsoroush.com

 

 
     
 
 

 ی 1386

 

Әی ی

ی

 


Ϙ ی ی ݘی یی ی ٢٠٠٧ ی ی ی Ԑ ی ی . ی ی :


ی ǎ ی ی ی ی Әی ی ی ی ی ی ی ییی ی . یی ی ی ی ی ی ی Ș . ی ǎ یی "ییی" ی " یی" ی ( یی یی ی ). ی ǎ ی Ș ی ی .

ی ی Әی ی Ә ی ی یی ی ǘ یی ی ی ѐ ی یی ی یی . Әی ی ی ی . ی ی ی یی یی ǘ ϐی ی ی . ی یی ی ی ѐ ی ی ( ی ) Әی ی یی ی ی یی ی.

ی ی ی ǎ ی ی ی ی ј ی ی ی ی Әی ی یی ی ی ی ݘ ǘ ی ی ی ϐی ی . ی ی ǎ ی ی یی ی Әی ی ی ی ی . یی " " dur ی duration یی ی ( ی ).

یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ѻ. Ґ ǘ ی یی ی یی ی یی ی یی یی ی ی ی ی ی ی . ی ی یی :

ی ی ی ی ی
ی ی ی ی ی ی

یی Ґ Әی ی ی . ی ی ی Ә Ȑیی ی. ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی. ی ی یی ϐی ی ی ی ی ی ی . یی temporal order ی ی eternal order ی temporal secular یی یی یی ی یی ی. Ȑیی ی Ȑیی ی ی ی ی . ی ی . ی ی ʡ ј . ی Әی یی ی .

Ǎ ѻ ʡ یی . ی ی ی : ی ی ی ی ی. ی . ی ϐی یی ی ی ی ی ی .

ی ی یی ی یی ی "" ی ی ی ی یی Ș !! ǐ ی ی Ȑی ی "" ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی .

ی ی ی یی ی ی ی ی ʘ یی ی : یی ی یی ی. ی ی ی یی ی ی یی یی ی یی ی ی ی ʘی ی. یی ی ی ی ی. ی ی ی Ș ی Ә ی ی . یی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی Ә .

ی ی یی Әی ی ی یی ϐی ی ی ی. ϐی ی ϐی Ȑی ی ی ی ی ی یی . ی ی ی ی ی Әی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی . ی ی Әی ی ی :

ی ی ی ی

ی ی Әی ی ی ی . یی ј ی ј ی ی ی . یی ی ... .
Әی ی Әی یی Әی ی . Әی یی ی ی . یی ی ی. یی ی ی ǘ ی ی ی ی . یی ی ی یی ی ی ͘ ی یی ی .

Әی ی ی یی یی یʡ یی ی ی ی یی ی ی یی. Әی یی ی ی Șی ی ی ی یϡ ی ی Șی ی ی. Әی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ǘ ی ی یی یی ی ی .

ی ی ی ی ی Әی ی ی Ԙ ی . ی Әی Ͽ ی ی Әی ی ی یی . یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی . ی ʡ ی . ی ی ی ی . ی ǐیی ی یی یی : ی یی ی . ی ی یی .... ی ی ی ی . ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی . ی ی ʡ ی یی ی ی ی . ی ی یی ی ی ی ј ی ی ی . ی ی ی . یی ی ی ѐ ی ی . ی ی ی ی ی . ی ی . " " ی ی ј ی Ә ی . ی ی ی ی ǘ . ی ی . ی ی ی . ی ی . ی ی ی ی ی " ی ی ی ی " ی ی ی ی ی .

ǘ ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی . ی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی . ی ی . ی ی ی ی ی ی ی Ș ی ی ی یی ی Ș.

Ԙی یی یی ی یی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی ی .

ی یی یی ی ی ی ی ی یی یی ی ͘ . ی ݘ ی ی یی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ϡ ی . ی Әیی Әی ی . ی ی ی ی . ی ی ی یی ی یی ی ی . ј ی Әی یی . ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ϡ Ȑ یی . Ȑ ی ی ی . Әی ی ی ی ی ی ی ی. Әی ی ی یی یی یی ی . ی یی ی ی ی .

Әی ی یی ی ͘ ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی یی یی ی . ی ی ییی .

Әی ی ی Әی ی ی . Әی یی. Әیی ی ی ی ی . Әیی ی ی یی ی . یی ی Әی ی . ی . ی ی ی ی ی یی ј Ș. јی ی ʘی . ی ی یی ϡ ی Әی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

ی ی ی Әی ی : یی یی Әی . Әی یی ی ی یی ی ی ی یی یی ی ی ی ی Әی ی . ی ی یی ی ی ی ی ی ی ѐ ی ی ی . یی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ѐ (Peter Berger ) ( Jose Casanova ) ی ی Әی ی ی. јی ی یی ی ی ی.

ی ی Ȑی ی ی Ș . ی ی یی Әی . Әی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی . ی یی . یی ʘی ی ی ی ј ǐیی ی ی ی ی 捘 یϐ. ی ی ی.

ی ی ʡ ییی ی ی ی ی ی . یی ی ی ی ی э ی ی ی ی یی . ی . ی ی ی Ȑیی یی ی ییی ی ی یی Әی ی ی ی Әی . ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ݘ ی ی یی یی ی ی . یی یی ǘ ی یی ی . ی یی ی یی . ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی . ی ی ی . یی .

ی : یی یی Әی ی یی ی ی ی ی Әی.
یی јی ی ی Әی ی ی ͘ ی . Әی ی ی یی ی ی ی ی . ی јی ی ی ی ی ی . ی ی јی Ґ ی . ی ѐ јی ی . јی ی ی . ی Șی Ԑی ی ! ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی . ی یی ییی Әی ی ی Әیی ی یی Әیی ی ی.

ی یی ͘ یی یی ی ی ی Әی ǐ Әی ی ی . ی Әی ی ی ی ی یی ی یی ی . یی ی ی ی ی ͘ ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ǐ Әی ی Ș ی Ә ی ѐ ی ی .

ی Ә ی ی Ә ϡ ی ی Ә ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ( یی ی ی ی ی ʡ . ی ی ی ی.)
ی Әی یی ی ی ی ی ی . یی Әی ی Ԙی ی . ی ѐ ی ی ی Ȑی ی . ی ی ѐ ی ی ی ی یی. ѐ :

ی یی ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ǘ ѐی ʡ ی ی ی ی ј ی .


ی 

 

بازگشت به نامه های دکتر سروش